Illustrasjonen viser området som nå sikres. Illustrasjon: Nye Veier
Illustrasjonen viser området som nå sikres. Illustrasjon: Nye Veier

Nye Veier starter opp på nye Grenlandsbrua

Arbeidet med å forberede byggingen av tvillingen til Grenlandsbrua begynner i uke 33. Det første som nå gjøres, er å sikre fjellsiden hvor den nye brua skal bygges.

Den nye Grenlandsbrua skal gå parallelt med den eksisterende, og er en del av Nye Veiers firefelts vei mellom Langangen og Rugtvedt, som skal stå ferdig i 2025, heter det i en pressemelding fra Nye Veier.

– Publikum vil ikke bli berørt av dette sikringsarbeidet som gjøres nå i tidligfase. Trafikken vil gå som normalt over Grenlandsbrua. Men skulle noen få øye på fjellklatrere i fjellsiden til venstre for brua på nordsiden, er de altså på jobb for å berede grunnen for en ny bru, forteller Morten Lossius, prosjektsjef i Nye Veier for prosjektet E18 Langangen-Rugtvedt.

Før arbeidet med bruforankringer kan begynne, må den bratte fjellsiden sikres og vegetasjon og trær fjernes. Denne jobben utføres av erfarne fjellklatrere, skriver Nye Veier.

– Den nye Grenlandsbrua skal bygges på samme måte som den gamle, som er Norges høyeste skråstagsbru med en tårnhøyde på hele 166 meter. Brua utgjør ett av flere ganske spektakulære byggverk i det som skal bli den nye firefelts E18 mellom Langangen i nord og Rugtvedt i sør, sier Lossius.

Det er selskapet Gjerden Fjellsikring som har fått oppdraget av totalentreprenøren Eiffage med å sikre fjellsiden og eventuelle blokker, slik at arbeidet med å bygge brukar og bruforankringer kan foregå på en trygg og sikker måte.