Illustrasjon: Rambøll /Nye Veier

Illustrasjon: Rambøll /Nye Veier

Norconsult kontrollerer ny Grenlandsbru

Norconsult har fått oppdraget med å kontrollere prosjektert materiale, og gjennomgå blant annet beregninger, beskrivelse og BIM-modeller, før det gis grønt lys for byggingen av ny Grenlandsbru.

Den gamle Grenlandsbrua er Norges høyeste skråstagsbru, med en tårnhøyde på hele 166 meter. Den nye Grenlandsbrua skal bygges på samme måte som den gamle, opplyser Norconsult i en pressemelding.

Brukonstruksjonen er en del av Nye Veiers utbygging av ny firefelts E18 mellom Langangen og Rugtvedt i Telemark. Franske Eiffage Génie Civil er totalentreprenør for utbyggingen, Systra har hovedansvaret for prosjekteringen, og også Afry er inne på rådgiversiden.

Norconsult jobber på oppdrag for Statens vegvesen Vegdirektoratet, som har ansvaret for kontroll og godkjenning av bruer, ferjekaier og andre bærende konstruksjoner på riks- og fylkesveier.

Rådgiverselskapet skal kontrollere prosjektert materiale, og gjennomgå blant annet beregninger, beskrivelse og BIM-modeller, før det gis grønt lys for byggingen av ny Grenlandsbru. Kontrollen er allerede i gang, og er forventet å pågå frem til sommeren 2022, opplyser Norconsult.

Ifølge Norconsult har Statens vegvesen Vegdirektoratet valgt den høyeste kontrollgrad, kontrollgrad IV, for den nye Grenlandsbrua. Det innebærer at Norconsult også skal gjøre uavhengige analyser av hele brua.

Kontrollen er allerede i gang, og er forventet å pågå frem til sommeren 2022, opplyser Norconsult.

– Ny Grenlandsbru blir en av Norges største bruer, og vi ser frem til å kunne bidra med vår brede brukompetanse for å sikre en trygg og varig konstruksjon, sier teamleder for store bruer i Norconsult, Eirik Wie Furunes.