Illustrasjonsfoto.

Illustrasjonsfoto.

Utenlandske entreprenører skaper marked for mellomstore norske selskaper

Internasjonale entreprenørers søken etter norske samarbeidspartnere, har åpnet et marked for mellomstore norske entreprenører i de største vei- og jernbaneprosjektene. – Det er positivt for konkurransen, og det bidrar til at de mellomstore skaffer seg viktig erfaring fra store prosjekter, mener Bjørn Børseth i Nye Veier.