Franske Eiffage bygger nye firefelts E18 mellom Rugtvedt og Langangen, som blant annet omfatter ny Grenlandsbru. I prosjektet skal entreprenørselskapet ta i bruk sin egen asfaltinnovasjon.

Franske Eiffage bygger nye firefelts E18 mellom Rugtvedt og Langangen, som blant annet omfatter ny Grenlandsbru. I prosjektet skal entreprenørselskapet ta i bruk sin egen asfaltinnovasjon.

Illustrasjon: Nye Veier.

Eiffage skal bruke egen innovasjon ved E18-prosjekt - øker asfaltdekkets levetid med 50 prosent

Eiffage skal bruke en egenutviklet og patentert asfaltmiks ved byggingen av ny E18 mellom Langangen og Rugtvedt. Ifølge den franske entreprenørgiganten sørger løsningen for at asfaltdekkets levetid øker med 50 prosent, samtidig som det oppnås betydelige kutt i CO2-utslipp.