Skanska har engasjert AF Decom som underentreprenør til å rive brua, knuse og sortere masser og rydde opp etter gamlebrua over Isielva i Bærum. Foto: John Kjeken.
Skanska har engasjert AF Decom som underentreprenør til å rive brua, knuse og sortere masser og rydde opp etter gamlebrua over Isielva i Bærum. Foto: John Kjeken.

E16-bru fikk leve i 15 år – nå er den knust og gjenbrukt

I august ble den 15 år gamle Bjørum sag bru på E16 i Bærum sprengt ned. Nå er brua knust opp og massene gjenbrukt.

Skanska har engasjert AF Decom som underentreprenør til å rive brua, knuse og sortere masser og rydde opp etter gamlebrua over Isielva. Oppdraget inngår i byggingen av ny firefelts E16 mellom Bjørum og Skaret, opplyser Statens vegvesen i en pressemelding.

Betongbrua på 129 meter sto ferdig i 2008 og prosjektet fikk stor oppmerksomhet da bruforskalingen kollapset under støpearbeidene. 15 år etter at brua sto ferdig ble den jevnet med jorden.

129 meter lange Bjørum sag bru sto ferdig 2008. Nå er den historie. Foto: Statens vegvesen.
129 meter lange Bjørum sag bru sto ferdig 2008. Nå er den historie. Foto: Statens vegvesen.

Vegvesenet opplyser at den rene betongen etter brua er knust til passende størrelse og gjenbrukt i Kolsåsbakken der de har behov for masser. En mindre andel forurenset betong blir levert til godkjent mottak. Spennarmering og slakkarmering sorteres ut og sendes til mottak for omsmelting til nytt stål, skriver Vegvesenet.

Knuste, rene betongmasser fra brua er brukt til utfylling i Kolsåsbakken. Foto: Skanska.
Knuste, rene betongmasser fra brua er brukt til utfylling i Kolsåsbakken. Foto: Skanska.

Rekkverk, lysmaster og lignende går også til gjenvinning og omsmelting til nytt stål. Asfalten fra brudekket skal knuses og benyttes på ny hovedvei i E16-prosjektet. Arbeidet med knusing, sortering, bortkjøring og opprydding har tatt en måned og er nå på det nærmeste ferdig, opplyser Vegvesenet.

– Området er innenfor anleggsområdet til E16 Bjørum – Skaret og skal restaureres og istandsettes når prosjektet er ferdig i 2025. Det blir en del av arbeidene med å istandsette Isielva etter at rørene i bekkelukkingen er ferdig, forteller ytre miljøkoordinator Ida Viddal Vartdal.