Foto: Hypex Bio NorgeFoto: SkanskaFoto: SkanskaFoto: SkanskaFoto: Hypex Bio NorgeFoto: Hypex Bio NorgeFoto: Hypex Bio Norge

Skanska med eksplosiv verdensnyhet i E16-tunnel

Skanska, Statens vegvesen og sprengstoffleverandør Hypex Bio Norge kunne denne uken markere verdens første salve med et helt nytt sprengstoff – uten nitrogen.

Det skriver Skanska i en pressemelding via sin Linkedin-kanal.

Den eksplosive verdensnyheten ble sprengt på veiprosjektet E16 Bjørum-Skaret.

Sprengstoffet, som er utviklet av Hypex Bio Norge, er helt uten nitrogen. Ifølge pressemeldingen er dette første gang i verdenshistorien at noen har utviklet et hydrogenperoksid-basert sprengstoff med de samme egenskapene som konvensjonelt sprengstoff. Sprengstoffet har fått navnet Hydrogenperoksidemulsjon, forkortet til HPE.

Nitrogenavrenning fra tradisjonelt sprengstoff er, ifølge pressemeldingen, en kjent miljøutfordring knyttet til sprengningsarbeider i veiprosjekter. Årlig fører dette til at betydelige mengder nitrat ender opp i vann og vassdrag, og håndtering av forhøyde nitrogenkonsentrasjoner, samt uomsatt sprengstoff i steinmasser, er både utfordrende og kostbart. I tillegg til å være et sprengstoff som ikke forurenser vann, gir fravær av nitrogen i HPE-sprengstoffet en mye mildere «ladd» fra salvene, skriver Skanska.

Ifølge pressemeldingen forbedrer dette luftkvaliteten betraktelig i tunnelen under produksjonen.