"Dronning Ellisiv" starter nå boringen mot Oslo. Foto: AGJV.

«Dronning Ellisiv» starter tunnelboringen ved Follobanen

TBMen «Dronning Ellisiv» har nå startet boringen mot Oslo.

- Med oppstart av den andre tunnelboremaskinen går vi inn i en ny fase i tunnelbyggingen mot Oslo. I rundt to år fremover vil de to nordgående maskiner bore og bygge den dobbeltløpede tunnelen mot Oslo, sier Fernando Vara, prosjektdirektør for Acciona Ghella Joint Venture, i en pressemelding.

«Dronning Ellisiv» ble døpt 5. september av statsministeren Erna Solberg. Sammen med «Dronning Eufemia», vil den bore ni kilometer av den dobbeltløpede tunnelen mellom Oslo og byggeplassen på Åsland, sør for Oslo sentrum. «Dronning Eufemia» ble startet i september og har snart boret 300 meter tunnel.

I løpet av høsten vil to andre maskiner starte tunnelboring sørover, mot Ski. Hver av de fire tunnelboremaskinene er 150 meter lange, veier ca. 2400 tonn, har et borhode på 9,96m, og vil bore omtrent ni kilometer tunnel hver, står det i meldingen.

Follobaneprosjektet er det største infrastrukturprosjekt i Norge. AGJV bygger den største delen av tunnelen i prosjektet på vegne av Jernbaneverket. Tunnelen vil bli på cirka 20 kilometer og blir Nordens lengste jernbanetunnel når det er ferdigstilt ved utgangen av 2021.

En navnekomité og Jernbaneverket valgte å gi tunnelboremaskinene ved Follobaneprosjektet navn etter markante kvinner som viste mot og driftighet i sin samtid i Norge. Navnene på maskinene som går mot Oslo er valgt for å markere tilhørigheten til «Kongens by» og til Oslo Middelalderpark.

Ellisiv var dronning fra 1046 og gift med Harald Hardråde. Hun var russisk prinsesse og ble omtalt av Snorre Sturlason som Ellisiv Jarisleivsdatter. Harald tvang nevøen sin, kong Magnus, til å dele riket med seg og da Magnus døde kort tid etter ble Harald enekonge av Norge og Danmark.