Statsminister Erna Solberg hadde mandag ettermiddag æren av å døpe de to første tunnelboremaskinene som skal drive Follobanetunnelen.

To dronninger startet fjellknusingen i Follobanetunnelen

Etter at statsminister Erna Solberg hadde døpt to av de fire TBMene for dronning Eufemia og dronning Ellisiv, fyrte samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i gang den første maskinen mandag ettermiddag.

Det var rundt 90 gjester til stede dypt inne i fjellet ved Åsland pukkverk sør i Oslo. I det gedigne hvelvet 100 meter under bakkenivå i det som skal bli Follobanetunnelen, deltok foruten samferdselsministeren og statsministeren også representanter for kommunene som er vertskap for Follobanen, samt ambassadører for Italia og Spania, representanter for Jernbaneverket og for totalentreprenøren Acciona Ghella Joint Venture.

– Viktig milepæl

– Vi er imponert over alt arbeidet som er utført på Åsland siden kontrakten ble inngått med Acciona Ghella i mars 2015. Takket være solid innsats fra hovedentreprenøren og underentreprenørene, er prosjektet godt i rute. Vi går nå inn i en ny fase, og oppstarten av denne første tunnelboremaskinen er en svært viktig milepæl for prosjektet og for Jernbaneverket, sier assisterende jernbanedirektør Gunnar G. Løvås i en pressemelding.

Historiske navn

Dåpen av de to gigantmaskinene ble foretatt i den store monteringshallen, en kilometer inne i anlegget ved Åsland. Maskinene som skal bore fra Åsland anleggsområde til hovedstaden, har fått navnene sine etter de to dronningene Eufemia og Ellisiv. De to andre maskinene som skal bore fra Åsland til det nye kollektivknutepunktet i Ski, er oppkalt etter handelsreisende Anna fra Kloppa, og fergemann Magda Flåtestad.

Veier 2.400 tonn

Alle tunnelboremaskinene, hver på ca. 2.400 tonn, tar i løpet av året fatt på boringene av til sammen 18,5 kilometer av den totalt 20 kilometer lange tunnelen. Hver maskin skal bore ca. ni kilometer for det nye dobbeltsporet mellom Oslo og Ski.

Imponert samferdselsminister

– Jeg er sikker på at jeg aldri tidligere har startet en maskin med så mange hestekrefter, og jeg tror ingen dronninger har jobbet så hardt som disse dronningene vil gjøre, sa den motorinteresserte Solvik-Olsen da han trykket på den røde knappen som fyrte i gang dronning Eufemia.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen poengterte sin interesse for motorer og hestekrefter da han startet TBMen dronning Eufemia for første gang.