Mangfoldsnettverket Diversitas møter ledere og beslutningstakere på Byggedagene for markedsføre arbeidet med økt mangfold og kjønnsbalanse i bygg- og anleggsnæringen.. Fra venstre styreleder Tom Ivar Myhre (Backe), Metha Marie Leonhardsen (Mesta), Neda Beyzavi (Betonmast), Espen Wold (JM Norge) og Sif Løvdal (AF Gruppen). Foto: Svanhild Blakstad

Mangfoldsnettverket Diversitas møter ledere og beslutningstakere på Byggedagene for markedsføre arbeidet med økt mangfold og kjønnsbalanse i bygg- og anleggsnæringen.. Fra venstre styreleder Tom Ivar Myhre (Backe), Metha Marie Leonhardsen (Mesta), Neda Beyzavi (Betonmast), Espen Wold (JM Norge) og Sif Løvdal (AF Gruppen). Foto: Svanhild Blakstad

Diversitas jakter flere partnere på Byggedagene

Mangfoldsnettverket Diversitas er på Byggedagene for å få flere partnerbedrifter til nettverket sitt.