Disse skal utvikle NRK-tomten på MArienlyst for Ferd. Foto: Oda Hveem / Ferd

Disse skal jobbe med reguleringen på Marienlyst

Fem bedrifter deltok da eiendomsutvikler Ferd satte sammen rådgiverteamet som skal bidra til reguleringsarbeidet på Marienlyst i Oslo.

Det skriver eiendomsutvikleren i en artikkel i sitt eget firmatidsskrift Ferdmagasinet.

Den 28. mai samlet Ferd rådgiverteamet som skal bidra til reguleringsarbeidet på Marienlyst i Oslo. Ferd sikret seg avtalen om NRK-tomten for en minstepris på 3,75 milliarder kroner i februar i år. Eiendomsutvikleren og rådgiverteamet utvikler nå konseptet Lyst for fremtidig utvikling av tomten.

‒ Lyst vil bli like stort som Bispevika fra nord til syd. Det sier litt om hvor stort og betydningsfullt dette vil være for byens befolkning, sier Geir Haaversen, arkitekt og partner i A-lab.

Når hele Oslo

A-lab, Røisland & Co, Civitas, Léva Urban Design og Spacemaker utgjør teamet som i første omgang skal utvikle Marienlyst med Ferd, og de var alle med under oppstartsmøtet 28. mai.

Marienlyst, slik Ferd ser området for seg, vil ha rom for 1.200 nye boliger, flere hundre arbeidsplasser, kultur og idrettsopplevelser, innovasjon og gründervirksomhet.

– Med Kringkastingshuset som det store samlingspunktet, ser vi muligheter til å nå hele byens befolkning. Vi ønsker å bygge videre på ressursene som allerede er i området. Lykkes vi med dette, blir det et godt sted å være, og folk vil tiltrekkes et godt bomiljø med opplevelser og aktivitet, sier Knut M. Tolo, utviklingsdirektør i Ferd.

Han understreker at variasjon i både arkitektur og boligtyper vil være sentralt for utviklingen av Marienlyst.

Solid samarbeid

Konsernsjef Morten Borge i Ferd understreker at Lyst er et ambisiøst prosjekt, og at det vil være helt avgjørende for Ferd å være tydelige på hva de ønsker og hva som er realistisk å få til.

– Fleksibilitet i prosjektet vil være nøkkelen her. Derfor er det utrolig viktig for oss å bruke god tid til idéprosess og medvirkning, og finne en god balanse for å skape destinasjonen vi drømmer om, sier han.

Markedsdirektør Silje Strøm og utviklingsdirektør Knut M. Tolo i Ferd mener de har satt sammen et godt og faglig sterkt team for utviklingen av Marienlyst.

– Samtlige i teamet vet også at de ikke kan gjøre denne jobben uten støtte fra hverandre. Vi håper og tror at styrken ligger i samarbeid og lagspill, utdyper Strøm.