Landbrukspolitisk talsperson Harald Moskvil, MDG, administrerende direktør Grete Aspelund i Sweco, administrerede direktør Harald V. Nikolaisen, Statsbygg og merkevaredirektør Hilde Kallevig, Hydro utgjorde halvparten av panelet som diskuterte byggematerialers bidrag til det grønne skiftet. Foto: Svanhild Blakstad

Landbrukspolitisk talsperson Harald Moskvil, MDG, administrerende direktør Grete Aspelund i Sweco, administrerede direktør Harald V. Nikolaisen, Statsbygg og merkevaredirektør Hilde Kallevig, Hydro utgjorde halvparten av panelet som diskuterte byggematerialers bidrag til det grønne skiftet. Foto: Svanhild Blakstad

Diskuterte byggematerialers bidrag til det grønne skiftet

Tre, betong eller stål? Hvilke byggematerialer bidrar mest til det grønne skiftet? Det var temaet under en paneldebatt i regi av Betongelementforeningen tirsdag under Arendalsuka.