DIBK trekker Veidekkes sentrale godkjenning - Entreprenøren påklager

Veidekke Entreprenør har påklaget Direktoratet for byggkvalitets (DIBK) vedtak om å tilbaketrekke selskapets sentrale godkjenning for ansvarsrett.

Det skriver entreprenørkonsernet i en pressemelding tirsdag.

DIBK vedtok, ifølge pressemeldingen, å trekke sentral godkjenning for Veidekke Entreprenør etter at entreprenøren i september satte i gang arbeid med en halv meter høy midlertidig fundamentforskaling i Frogn kommune før det forelå igangsettingstillatelse.

Å inneha en sentral godkjenning for ansvarsrett innebærer at DIBK har forhåndsgodkjent at entreprenøren har interne styringssystemer som sikrer at de følger plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter.

Tilbaketrekkingen skal, ifølge pressemeldingen, ikke få noen konsekvenser for entreprenørens pågående prosjekter.

Veidekke har påklaget tilbaketrekkingen av sentral godkjenning, og har bedt om at gjennomføringen av vedtaket utsettes til klagen er behandlet. Dersom vedtaket blir stående, må det for nye byggeprosjekter søkes om lokal godkjenning for ansvarsrett ut 2015, heter det i pressemeldingen.

Fra 1. januar 2016 blir ordningen med sentral godkjenning endret ved at egenerklæring erstatter søknad om ansvarsrett for å sette i gang søknadspliktige byggearbeider i Norge. Sentral godkjenning blir da en frivillig kvalitetsordning som beskriver bedriftens kompetanse.

Veidekke poengterer i pressemeldingen at de ved DIBK-tilsyn i august 2013 ikke hadde noen registrerte avvik.