Veidekke bygger 231 studentboliger i Solna

Stockholm Studentbostäder (SSSB) har gitt Veidekke Entreprenad oppdraget med å bygge 231 studentboliger i Huvudsta i Solna, rett nord for Stockholm.

Kontrakten er en totalentreprise verdt 171 millioner svenske kroner ekskl. mva.

Stockholm har drøyt 80.000 studenter men bare 13.000 studentboliger. Mangelen på studentboliger er stor, og den ble i vår beregnet til mellom 8.000 og 10.000 boliger. Prosjektet Veidekke skal bygge i Armégatan i bydelen Huvudsta i Solna er en del av SSSBs satsing på å bygge 2.000 nye studentboliger de neste årene. Boligene vil i all hovedsak bestå av ett-roms hybler med egen kjøkkenkrok.

- Det kjennes svært godt å nå dra i gang byggingen av de 231 nye studentboligene. Selv om vi bygger på egen tomt har den økonomiske kalkylen helt til det siste vært en utfordring, men sammen med Veidekke har vi funnet løsninger som gjør at vi nå kan gjennomføre dette. Vår konstruktive dialog innebærer dessuten at vi har kunnet øke antallet studentboliger i prosjektet, sier Ingrid Gyllfors som er administrerende direktør for SSSB.

- I Veidekke er vi veldig stolte over å ha fått tillit til å være med på å bidra til et boligløft for studenter sammen med SSSB. Helt fra planleggingsstadiet har vi arbeidet på vår involverende måte, noe som frigjør kunnskap og engasjement for å finne de beste løsningene. Vi har også i neste fase involvert samarbeidspartnere for å få frem et så konkurransedyktig prosjekt som mulig, noe vi har lykkes med. I Veidekke vet vi at oppskriften på et vellykket prosjekt staves INVOLVERING, sier avdelingssjef David Grimheden i Veidekke.

Oppstart for byggearbeidene er planlagt i begynnelsen av neste år, og alt skal være klart for innflytting i løpet av 2017.