Byggingen av den nye Skjeggestad sørgående bru (Nye Mofjellbekken bru vest) er startet. I retning mot nord ser vi tårnkrana. Foto: Jorun Sætre, Statens vegvesen

Veidekke i gang på Skjeggestad bru

Veidekke Entreprenør AS er nå i gang med byggingen av den nye sørgående Skjeggestad bru.

Etter det omfattende arbeidet som er gjort i våres og etter ferien med å stabilisere grunnen under nordgående og sørgående Skjeggestad bru, er Veidekke nå i full gang med å gjenreise Mofjellbekken bru vest. Dette arbeidet er nå godt synlig med en stor tårnkran på plass, melder Statens vegvesne på sine nettsider.

Etter planen skal trafikken settes på den nye brua 7. juli 2016.

– Dette er en knapp, men realistisk byggetid, sier prosjektleder Arvid Veseth.

Han håper på en mild vinter slik at arbeidene kan gå mest mulig som planlagt. Det er i kontrakten med Veidekke tatt høyde for vinterdrift.

Starter i nord

Arbeidet med den nye brua starter fra nord og går sørover. Dette gjøres fordi søylen i akse to står igjen fra den gamle brua. Det brukes støpevogn som settes på hjelpefundamenter ved hver søyle, og vogna har en lengde som går fra søyle til søyle. Det er 39 meter lange spenn mellom søylene på midten av brua. Etter at et bruspenn er forskalt, armert og støpt ut, blir en del av armeringen spent opp og vogna flytter til neste bruspenn. Det er planlagt en støp før jul.

En utfordrende gjenoppbygging

Det har vært et omfattende stabiliseringsarbeid for begge bruene. Da de to bruene ble bygd i 1997/98 var ikke kravene til områdestabilitet det samme som dagens krav. Den hardt skadde sørgående brua måtte sprenges ned i to omganger. Det er foretatt jetinjisering under to av fundamentene på den nordgående brua, og brukassen ble jekket opp og to lagre skiftet fordi den etter raset 2. februar ble stående i spenn.

Det er boret ned 50 km med kalksementpeler for å stabilisere massene og det er satt ned nye stålkjernepeler som fundamentene til den nye brua skal stå på.

Godt samarbeid

Flere entreprenører har vært med på arbeidene. - Vi kom raskt i gang med arbeidene etter raset fordi vi kunne bruke en hasteparagraf, forklarer Veseth.

- Mens Skanska fullførte arbeidet sitt med stabilisering av grunnen, kunne vi lyse ut byggearbeidene på ordinær måte. Han sier videre at samarbeidet med alle involverte i dette arbeidet har gått meget bra.