Foto: Sindre Sverdrup Strand

DiBK lyser ut konkurranse om å redusere materialsvinn

Direktoratet for byggkvalitet utfordrer byggenæringen til å utforme en plan for hvordan et 1.000 kvadratmeter stort bygg kan prosjekteres og bygges med minst mulig materialsvinn. Det beste forslaget premieres med 100.000 kroner.

Det skriver Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) i en pressemelding denne uken.

Byggevareindustrien omtaler også konkurransen i en melding fredag.

Byggeindustrien kunne denne uken skrive om en rapport som Samfunnsøkonomisk analyse og NIBIO har utarbeidet på bestilling fra DiBK om ombruk av byggevarer.

Rapporten konkluderer med at økt tidsbruk, lite tilpasset regelverk og strenge dokumentasjonskrav gjør ombruk lite lønnsomt for utbyggere sammenlignet med effektene av bedre planlegging og avfallsminimering.

Nå jakter direktoratet på løsninger innen avfallsminimering.

‒ Engasjementet i byggenæringen for å redusere avfall fra nybygg, er betydelig lavere enn engasjementet for ombruk. Samtidig er det et stort potensial i å redusere avfall fra nybygg, sier senioringeniør Ingunn Marton i DiBK.

Byggenæringen er blant dem som står for størst andel av det samlede avfallet i Norge, og andelen har økt de siste årene. I 2018 kom omtrent 36 prosent av bygg- og anleggsavfallet fra nybygg, omtrent 25 prosent fra rehabilitering og omtrent 40 prosent fra riving, heter det i pressemeldingen fra direktoratet

DiBK utlyser nå en konkurranse for å redusere byggavfall, og premierer den som lager de beste planene for hvordan et bygg på minst 1.000 kvadratmeter bruttoareal skal prosjekteres og bygges slik at det oppstår minimalt materialsvinn.

De to beste forslagene premieres med 100.000 kroner og 50.000 kroner.

Konkurransen med konkurranseregler er utlyst på Doffin, og frist for å levere forslag er 17. august.