Illustrasjonsfoto

Illustrasjonsfoto

DiBK jobber for bedre prosjektering av trapper

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) jobber for en digitalisering og mer effektiv byggenæring. Nå er det trapper som står for tur.

– I direktoratet arbeider vi kontinuerlig med digitalisering av regelverket og byggesaksprosessen for å få mer effektive søknads- og byggeprosesser. Derfor har vi laget flere digitale løsninger, sjekklister og veivisere som gir bedre beslutningsstøtte for kommuner, privatpersoner og næringen, sier direktør Per-Arne Horne.

DiBK gir råd til både byggenæring og byggesaksbehandlere, og sier de årlig mottar en rekke spørsmål om prosjektering av trapper.

– Det finnes mange forskjellige trappetyper som alle har ulike krav knyttet til seg. Mange sliter med å finne ut akkurat hvilke krav som gjelder en bestemt trappetype. Vi har derfor laget et verktøy som skal gjøre det enklere å finne og forstå reglene i trappeparagrafen i det byggtekniske regelverket, TEK17, sier Horne.

Per Arne Horne i Direktoratet for byggkvalitet. Foto: DiBK.no

Per Arne Horne i Direktoratet for byggkvalitet. Foto: DiBK.no

DiBK peker på at det nye digitale verktøyet skal være enkelt og effektivt.

– Ved å be om svar på et fåtall spørsmål om plassering og bruksområder, får brukeren en liste over hvilke krav i trappebestemmelsen som gjelder. Listen vil angi hvilke krav en bestemt trappetype har til for eksempel trappebredde, trinnstørrelse, håndløpere og tilgjengelighet, skriver direktoratet.

– Vi håper brukerne opplever at verktøyet bidrar til en mer effektiv prosjektering. Vi har lagt vekt på å forklare og illustrere de ulike kravene basert på spørsmål og innspill vi har fått fra fagpersoner under utarbeidelsen av verktøyet, sier Horne.

I løpet av 2022 vil flere digitale veiledere om det byggtekniske regelverket komme på plass.

– I tillegg skjer det hele tiden nyvinninger i samarbeid mellom DiBK og ulike næringsaktører når det gjelder digitalisering av plan- og byggesaksprosessen, skriver direktoratet og Horne trekker fram viktigheten av å arbeide sammen med byggenæringen.

– Digitalisering vil være sentralt for utviklingen av byggenæringen. Det handler ikke bare effektivitet i prosjektering og søknadsprosesser, men vil være avgjørende for om vi klarer å utvikle en bærekraftig næring, sier Horne.

Tappeveilederen blir lansert onsdag 26. januar.