Arkivfoto: Byggeindustrien

Arkivfoto: Byggeindustrien

Dette svarer norske entreprenører om 2023

To av tre ledere i den norske byggenæringen tror på økte inntekter i året som kommer, men de norske byggeselskapene rekrutterer minst i hele Norden.

Det skriver Autodesk Construction Cloud i en uttalelse til Byggeindustrien mandag. Autodesk-leverandøren har gjennomført en undersøkelse blant 1.000 ledere i byggenæringen i Norden for å kartlegge fremtidstro og investeringer. 250 av respondentene i undersøkelsen er basert i Norge.

Nicholas Klokholm, salgssjef for Europa, Midtøsten og Afrika i Autodesk Construction Cloud. Foto: Autodesk Construction Cloud

Nicholas Klokholm, salgssjef for Europa, Midtøsten og Afrika i Autodesk Construction Cloud. Foto: Autodesk Construction Cloud

– Undersøkelsen viser sentrale funn som vi også kjenner igjen fra vår dialog med kundene. Bransjen blir mer og mer digital, både i hvordan vi selv jobber, men også gjennom endrede krav fra oppdragsgivere. Dette betyr at vi må tiltrekke oss flere kandidater som for øyeblikket ikke ser på vår bransje som en mulighet, og det er her bedriftene har en viktig rolle å spille. Investering i mennesker, gjennom opplæring og digitale verktøy vil bli avgjørende. Mange ser at de henger etter på mangfold og inkluderingsspørsmål, noe som betyr at de går glipp av en betydelig talentmasse. Kort sagt, vi må modernisere industrien ved å gi eksisterende medarbeidere opplæring i digitale verktøy, og samtidig tiltrekke oss nye generasjoner av teknologiinteresserte kolleger, sier Nicholas Klokholm, salgssjef for Europa, Midtøsten og Afrika i Autodesk Construction Cloud.

Les hele Autodesk-rapporten her.

68 prosent av de norske byggefirmaene som Autodesk har snakket med, tror inntektene vil vokse det neste året, mens 31 prosent tror inntektene vil gå ned. I gjennomsnitt spår bedriftene en inntektsøkning på 17 prosent, heter det i uttalelsen fra Autodesk.

Mange forteller dog at de fortsatt opplever pandemi-relaterte forsinkelser, og de oppgir at det vil ta 2,42 år i gjennomsnitt for dem å ta unna for etterslepet.

Lavest i Norden

De norske selskapene i undersøkelsen melder om lavere rekruttering enn det nordiske gjennomsnittet. De entreprenørene og underleverandørene som rekrutterer, melder om vansker med å finne nok kvalifisert arbeidskraft.

Til sammen rekrutterer 59 prosent av de spurte byggefirmaene i Norge. Hele 92 prosent av entreprenørbedriftene sier at de synes det er krevende å rekruttere til ledige stillinger.

32 prosent av de norske bedriftene sier at de ikke får tak i ferdighetene de trenger.

Gjør ikke nok for mangfold

24 prosent av de norske respondentene sier de vil prioritere investeringer i nytt utstyr de neste to årene. Som svar på rekrutteringsutfordringene planlegger 22 prosent å investere i ny kunnskap til eksisterende ansatte, men kun 17 prosent sier de vil investere i mangfold og inkludering.

36 prosent av bedriftene svarer samtidig at de ikke gjør nok for å bygge en mer mangfoldig og inkluderende arbeidsstyrke. 31 prosent av virksomhetene mener at selskapet og arbeidskulturen ikke er forberedt på å imøtekomme et mangfold av ulike kandidater, noe som kunne vært med på å øke antallet aktuelle kandidater til ulike stillinger, heter det i Autodesk-uttalelsen.

18 prosent av selskapene svarer at deres største investering de neste to årene vil bli allokert til teknologioppgraderinger. 30 prosent sier de har planer om å bruke nye teknologier som robotikk i løpet av de neste fem årene.

Kun fem prosent sier de er helt enige i at de forstår den norske regjeringens netto-null-agenda for klimagassutslipp, og bare syv prosent er helt enige i at de forstår hvilken rolle byggenæringen skal spille i arbeidet med å nå klimamålene.

40 prosent er helt eller delvis enige i at sektoren må rekruttere flere personer med digital kompetanse for å nå netto-null målene, og ytterligere 44 prosent sier de er helt eller delvis enige i at en større arbeidsstyrke i byggesektoren vil være avgjørende for å nå de nasjonale ambisjonene. Men kun 15 prosent av de norske bedriftene svarer at de har som mål å investere i netto-null de neste to årene. 19 prosent oppgir at de ønsker å fokusere på bærekraft og ESG-strategier.

I en tidligere utgave av artikkelen ble teksten fra Autodesk Construction Cloud omtalt som en pressemelding. Ettersom selskapet er børsnotert i USA hvor alle pressemeldinger først må legges ut som børsmeldinger, understreker de at teksten som Byggeindustrien har fått, heller må ansees som en mindre formell medieuttalelse.