Hvordan ligger det an med mangfoldet i bygg- og anleggsbransjen? Fra venstre Loveleen Brenna i Seema, Thomas Jacobsen i Isachsen Anlegg og programlederne Arve Brekkhus og Svanhild Blakstad i Byggeindustrien. Foto: Øyvind Skarholt
Hvordan ligger det an med mangfoldet i bygg- og anleggsbransjen? Fra venstre Loveleen Brenna i Seema, Thomas Jacobsen i Isachsen Anlegg og programlederne Arve Brekkhus og Svanhild Blakstad i Byggeindustrien. Foto: Øyvind Skarholt

Podkast: Er mangfold mer enn festtaler?

Er mangfold et ord ledelsen bare smykker seg med, eller blir det jobbet aktivt med det i bygg- og anleggsnæringen?

Årets andre episode av podkasten Byggeplassen er viet temaet mangfold, og som gjester i studio har vi med gravemaskinfører Thomas Jacobsen i Isachsen Anlegg og Loveleen Brenna, mangfoldsekspert og grunnlegger av Seema, senter for mangfoldsledelse.

Gjennom en serie artikler i Byggeindustrien og på bygg.no har redaksjonen satt søkelys på mangfold i bygg- og anleggsnæringen og forsøkt å finne ut hvordan det egentlig ligger an.

I podkasten forteller Thomas Jacobsen, som sitter i rullestol, blant annet om sine erfaringer som maskinfører i anleggsbransjen, om hva slags tilrettelegging av maskin og utstyr som skal til for at han får gjort jobben og hvordan det har vært å møte arbeidslivet med funksjonsnedsettelse.

– Jeg føler meg ikke annerledes. Når du sitter i en graver på et anlegg, så er det ingen som ser at du sitter i rullestol. Arbeidsgiver har turt å gi meg sjansen, og det er grunnen til at jeg sitter her og kan gjøre den jobben jeg gjør, sier han.

Mangfoldsekspert Loveleen Brenna er opptatt av at mangfold handler om helhet og at det ikke kun dreier seg om bare kjønn, etnistet, bakgrunn, kultur etc.

– Alle vi mennesker utgjør et mangfold. Hvis byggebransjen kunne starte med å se på hele mennesket og ikke for eksempel bare kjønn, så hadde vi kommet mye fortere i gang med mangfoldsarbeidet, sier Brenna.

Thomas Jacobsen oppfordrer arbeidsgivere til å tenke utenfor boksen når de skal ansette folk.

– Jeg tror det er veldig mange funksjonshemmede som både vil og kan jobbe, men som havner i nei-bunken fordi arbeidsgivere tror det blir for mye styr, sier han – og oppfordrer samtidig til å at de ser på søkernes kompetanse og personlighet før de ser på det de oppfatter som hindringer.

I podkasten snakker Brenna også om sertifisering i mangfoldsledelse.

– Det er mye mer fokus på mangfold i byggebransjen nå enn for få år siden, men det er fortsatt en vei å gå. Av 170 ledere som vi har sertifisert, er det hittil ingen fra byggenæringen, sier hun.

I episoden kan du ellers høre mer om mulige årsaker til at det det fortsatt er veldig skjev kjønnsbalanse i toppledelse og styrer blant mange av de største entreprenørbedriftene, om hva som skal til for å få mer mangfold – og om arbeidshverdagen til Jacobsen som står opp klokken 0345 hver dag for å komme i gang med jobben på anleggsplassen i Oslo.