Dette krypet er snart i alle norske hjem

Skjeggkre finnes nå over hele landet. En bolig som er rammet, kan ha mange tusen av dette skadeinsektet.

Det skriver skadedyrspesialisten Mycoteam i en pressemelding torsdag.

– Tørre og varme boliger med god isolasjon og varmekabler er rene rugekasser for skjeggkre. De er nærmest altetende, så det er nok av næring å finne for dem i moderne boliger, sier fagsjef Johan Mattsson i Mycoteam.

Skjeggkre kommer inn i huset blant annet med pakker i posten, med varer som vi tar med oss hjem, i kofferten fra en reise, eller de kryper inn fra naboens leilighet, heter det i pressemeldingen.

– I en bolig med skjeggkre er det sjelden vi finner bare noen få; ofte er det snakk om mange tusen, sier Mattsson.

Eksplosiv utvikling

Preben Ottesen, avdelingsdirektør for skadedyrkontroll i Folkehelseinstituttet, bekrefter den voldsomme økningen.

– I 2013 fikk vi ingen meldinger om skjeggkre i norske hus. I fjor ble det rapportert om 30 til 50 bekjempelser i måneden. Det er de store skadedyrfirmaene som rapporterer til oss, mens de små selskapene ikke alltid gjør det. Derfor vil det alltid være mørketall, sier Ottesen.

Skjeggkre ble første gang oppdaget i Norge i 2013. Da fant man et par eksemplarer i Oslo-området. I dag er arten registrert over hele Norge.

– Selv om det nok fantes noen skjeggkre i norske hus for en del år tilbake, har det vært en eksplosjon i antallet de siste to-tre årene. Det er ingen hyggelig utvikling, og vi vil forske mer på dette, sier Preben Ottesen.

Gjør skade

Mange kjenner til sølvkre, som trives best på badet og andre fuktige steder.

– Skjeggkre er i slekt med sølvkre, men bruker gjerne hele bygningsstrukturen i huset. Man får fort følelsen av at de kravler og kryper overalt. De liker seg spesielt godt der hvor det er mørkt, som under lister, i vegger og gulv, og i kott eller skap, sier Johan Mattsson i Mycoteam.

Selv om skjeggkre spiser det meste, er det cellulose, som finnes i bøker og annet papir, som er hovednæringskilden. I Sverige er det rapportert om skader i museer og arkiver som skyldes at skjeggkre spiser bøker og dokumenter, sier han.

Skjeggkre kan bli opptil to centimeter lange. I tillegg kommer antennene og haletrådene, som er like lange som kroppen. Hunnen bruker et par år på å bli kjønnsmoden, men kan så legge 20 til 30 egg i året, rundt 150 egg i løpet av livet, som er opp mot syv år.