BOKELSKER: Det nyankomne insektet har gjort skade i svenske arkiver. (Foto: Mycoteam)

Nytt skadedyr funnet i Norge

Et nyoppdaget insekt finnes trolig i boliger over hele landet. Det ligner på sølvkre og elsker å spise gamle bøker.

Mange har sett sølvkre fyke over baderomsgulvet når man slår på lyset. Men nå er en farligere slektning av sølvkre for første gang oppdaget her i landet.

SPRER SEG: Insektet som nylig er oppdaget i Norge, ligner på sølvkreet. Men det er større, har mer hår og kan gjøre større skade. (Foto: Mycoteam)

– Vi har funnet krypet i boliger i Oslo, på Skedsmokorset, Frogner og Langhus i Akershus. Boligeierne har trodd det har vært sølvkre de har fått i huset, men denne arten er annerledes og kan gjøre større skade, sier fagsjef Johan Mattsson i rådgivingsselskapet Mycoteam.

Det er han og de andre skadedyrekspertene i Mycoteam som har identifisert kreet. Insektet har ikke hatt noe navn på norsk, men Mattsson foreslår å kalle det skjeggkre, fordi det ligner på sølvkre, men har mer hår.

Kan finnes overalt

NYTT FUNN: Fagsjef Johan Mattsson i Mycoteam har identifisert et nytt insekt i Norge. (Foto: Bård Ek)

Skjeggkre sprer seg raskt. Mycoteam mener derfor at arten allerede kan finnes i boliger over hele landet.

– Det er sannsynlig at de har spredd seg. Leter man i Bergen eller andre steder, vil man nok finne dem også der.

Ifølge Folkehelseinstituttet er stor sannsynlighet for at skjeggkre kan spre seg til hele landet.

– Skjeggkre kan komme til å bli helt vanlig i Norge. De sprer seg med gjenstander som flyttes fra ett sted til et annet. Det er slik sølvkre, som heller ikke er opprinnelig norsk, har spredd seg, sier avdelingsdirektør og zoolog Preben Ottesen i Folkehelseinstituttet.

Det spesielle med med skjeggkre er at de også finnes i nye boliger. Sølvkre er helst i eldre boliger. Derfor må man behandle problemet annerledes.

– Sølvkre er enklere å håndtere fordi det er få individer. Skjeggkre er ikke knyttet til en fuktkilde i boligen, men til problemer lengre unna, som under gulvstøpen. Man må derfor hindre dem i å komme inn ved for eksempel å tette sprekker mellom gulv og vegg, sier Mattsson. Det kan også være aktuelt å tette mellom leiligheter ved rørføringer og rørsjakt.

Plagsomme og ekle

Mens sølvkre gjør liten skade, kan skjeggkre bli et problem. Yndlingsmaten deres er nemlig gammelt papir.

– I Sverige har skjeggkre gått løs på arkiver og bøker i museer. De er ikke glad i nytt papir, men i stivelsesrikt papir med lim, sier Johan Mattsson.

Funnet utløser nye problemstillinger.

– Skal du for eksempel opplyse at du har observert skjeggkre når du selger boligen? Hvis du ikke gjør det, vil kjøperen ganske raskt kunne klage og kreve prisavslag. Kan takstmenn skille mellom ulike arter og vurdere disse skadene? Og vil funn av skjeggkre kunne gi rett til erstatning fra forsikringsselskapet?

Mens sølvkre trives best på steder som er fuktige, som bad, vaskerom eller kjøkken, liker skjeggkre seg godt i soverom i stuer.

FAKTA OM SKJEGGKRE

• Ctenolepisma longicaudata er det latinske navnet på krypet som ble identifisert for første gang i Norge for få måneder siden.

• Den nye arten har ennå ikke fått noe norsk navn, men fukt- og skadedyrekspertene i Mycoteam foreslår at det skal hete skjeggkre. Det er Artsdatabanken som til syvende og sist bestemmer hva nye arter skal hete på norsk.

• Skjeggkre kan bli 15-19 millimeter lange og er altså større enn sølvkre. Det har som sølvkre tre haletråder, men disse er klart lengre. Skjeggkre har også en tydelig behåring på hodet.

• Skjeggkre kan klatre og kan observeres på steder hvor man ikke typisk finner sølvkre, som vindfang, stue og soverom.

(Kilde: Mycoteam)

– De er større og kan gå lengre. Mens sølvkre kan leve i et sluk, vil skjeggkre vandre ut i stuen. De kan klatre, og faller de ned på sofa eller bord, så ser du dem godt. Har du sølvkre, vil det mest sannsynlig være bare noen få av dem. Men er det skjeggkre du har i hus, er det mange flere av dem. Derfor oppleves de som mer plagsomme og ekle.

På reisefot

Skjeggkre er varmekjære og kommer opprinnelig fra Sør-Afrika. Men de forekommer i mange andre land.

– Norske boliger er perfekte for disse insektene. Da skjeggkre ble funnet i Sverige for første gang, ble det funnet i en bolig der eieren hadde vært i Indonesia. De blir med i bagasjen når folk reiser, eller følger med varetransport.