Dette krypet vil du helst ikke få besøk av. Foto: Mycoteam

Nye kryp trives i norske hus

Insektet skjeggkre har siden 2013 spredt seg over hele Norge. Når de først har kommet seg inn, er de nesten umulige å bli kvitt.

Det skriver rådgiverselskapet Mycoteam i en pressemelding via byrånettsiden newswire.com.

– Skjeggkre er blitt et stort problem i moderne hus i Norge. Det er vanskelig å få bukt med fordi det sprer seg i hele huset og formerer seg raskt, sier rådgiver Ove André Karlsen i Mycoteam.

De første skjeggkreene i Norge ble, ifølge meldingen, oppdaget i Oslo-området i oktober i 2013. I dag finnes eksemplarer av arten over hele landet. De trives i nyere hus med god isolasjon, men overlever ikke ute i norsk natur.

Skjeggkre er en slektning av sølvkre, som trives på baderommet og andre fuktige steder, men skjeggkre oppfører seg annerledes, og kan, ifølge Mycoteam, gjøre større skade.

– I motsetning til sølvkre liker skjeggkre seg best på tørre og varme steder, og de bruker gjerne hele bygningsstrukturen i huset. De elsker mørke plasser, som under lister, i veggen, i kott eller skap. I løpet av livet kan de legge rundt 150 egg. Favorittretten er gamle bøker og annet papir, sier Karlsen.

I Sverige er det rapportert om skader i museer og arkiver som skyldes skjeggkre. Arten er nærmest altetende, men særlig cellulose, som finnes i papir, er en viktig næringskilde.

– Skjeggkre tåler lange perioder uten mat, og de overlever i tørre omgivelser. Den kan bli opptil to centimeter lang. I tillegg kommer de lange antennene og haletrådene som er like lange som kroppen. Insektet har en levetid på rundt syv år, sier Karlsen.

– Til forskjell fra sølvkre kan skjeggkre opptre i store antall, og de trives godt både på soverommet og i stua. Det kan føles veldig invaderende fordi man ikke klarer å unngå dem, fortsetter han.

Også når man skal selge en bolig kan kreet skape hodebry.

– Mange unnlater å legge inn bud hvis det opplyses om insektproblemer i huset eller leiligheten, eller de legger inn et lavt bud. Dersom det ikke opplyses om at det er skjeggkre i boligen, oppstår det gjerne konflikter i ettertid. Boligkjøpere har forlangt store prisavslag på grunn av skjeggkre, sier Karlsen.

Ifølge pressemeldingen kan krypene lett komme seg inn i hus og leilighet i bagasje og konvolutter. Når de først er inne, skal det være vanskelig å bli kvitt dem, og Karlsen mener systematisk fangst nok er den beste metoden.

– I rekkehus og blokker kan det komme insekter fra andre leiligheter, og da kan det være umulig å bli kvitt dem. Da vil det hele tiden komme nye insekter, avslutter han.