Den nye konsernledelsen i Norconsult vil være operativ fra 1. mai. Foto: Norconsult

Dette er den nye konsernledelsen i Norconsult

Etter snart fem måneder som konsernsjef i Norconsult har Egil Hogna og styret i Norconsult besluttet ny organisering og konsernledelse rigget for nordisk vekst, digitalisering og bærekraft.

Sterkere nordisk fotavtrykk og tettere samarbeid på tvers av landegrensene er viktige årsaker til valg av ny struktur, skriver Norconsult i en pressemelding.

– Jeg er glad for å ha fått på plass et sterkt og kompetent team som kan videreutvikle Norconsult som en sterk nordisk aktør i årene som kommer. Konsernledelsen representerer en god kombinasjon av fornyelse og kontinuitet, sier Hogna i meldingen.

For å styrke konsernets nordiske satsing er virksomheten i Sverige og Danmark løftet frem som egne forretningsområder i den nye konsernledelsen. Norconsult har iverksatt en rekrutteringsprosess for å få på plass en ny konserndirektør til å lede virksomheten i Sverige. Ljot Strömseng, som er direktør for den svenske virksomheten i dag, vil fratre stillingen etter avtale med styret, men vil fungere til ny konserndirektør er rekruttert. For å lede forretningsområdet i Danmark, vil Thomas Bolding Rasmussen inngå i den nye konsernledelsen.

I Norge vil Bård Hernes fortsette i stillingen som konserndirektør for Norge Hovedkontor, mens Vegard Jacobsen erstatter Janicke Garmann som konserndirektør for Norge Regioner. Garmann vil gå over i stilling som konserndirektør for Bærekraft og stab. Christian B. Nilsen vil fungere i rollen som CFO frem til ny konserndirektør er på plass, melder rådgiveren.

Fornybar energi blir et nytt forretningsområde i konsernledelsen, ledet av Sten-Ole Nilsen. Også satsingen på digitalisering styrkes ved at området løftes til konsernledelsen med Ola Greiff Johnsen som konserndirektør for Digitalisering. Det heleide konsulentutleie- og rådgivningsselskapet Technogarden vil fortsatt ledes av Kathrine Duun Moen, som også blir ny konserndirektør.

I forbindelse med at Norconsults virksomhet i Sverige og Danmark samt Technogarden nå løftes inn i konsernledelsen som egne forretningsområder, oppløses forretningsområdet Norden, og Norconsults virksomhet på Island og i Polen vil inngå i forretningsområdet Fornybar Energi. I forbindelse med dette trer Egil Gossé ut av konsernledelsen og vil gå over i en lederstilling knyttet til forretningsutvikling.

Den nye konsernledelsen vil være operativ fra 1. mai, og blir som følger:

  • Konsernsjef Egil Hogna
  • Konserndirektør CFO, Christian Bekkevold Nilsen (fungerende)
  • Konserndirektør Bærekraft og stab, Janicke Garmann
  • Konserndirektør Norge Hovedkontor, Bård Hernes
  • Konserndirektør Norge Regioner, Vegard Jacobsen
  • Konserndirektør Fornybar Energi, Sten-Ole Nilsen
  • Konserndirektør Sverige, Ljot Strömseng (fungerende)
  • Konserndirektør Danmark, Thomas Bolding Rasmussen
  • Konserndirektør Digitalisering, Ola Greiff Johnsen
  • Konserndirektør Technogarden, Kathrine Duun Moen