I prosjektet nytt omsorgssenter i Biri skal CO2-utslippene reduseres med 40 prosent sammenliknet med et referanseprosjekt. Foto: Jørn Hindklev

Dette Betonmast-prosjektet skal kutte CO2-utslippene med 40 prosent – nå får norske kommuner høre om erfaringene

– Interessen for å redusere utslippene på byggeplasser er stor i norske kommuner, og det er en enorm interesse for å høre om erfaringene, sier konsulent Peder Tellefsdal i Miljødirektoratet.

Fredag var representanter fra Miljødirektoratet på besøk ved byggeplassen til det nye omsorgssenteret i Biri. I dette prosjektet har byggherre Gjøvik kommune har lagt lista høyt for å minimere utslippene fra byggeplassen og totalprosjektet.

Miljødirektoratet med film til norske kommuner

Prosjekts ambisjoner er å redusere klimagassutslippene med 40 prosent i hele byggeprosessen sammenliknet med et referanseprosjekt.

Ved det nye omsorgssenteret ble det filmet til det som skal bli en videosnutt som direktoratet ønsker å presentere for landets kommuner.

Peder Tellefsdal i Miljødirektoratet (t.v) får høre om erfaringene fra anleggsleder Jo Sandum i Betonmast Innlandet. Foto: Jørn Hindklev

Våren 2019 fikk prosjektet overlevert verdens største elektriske gravemaskin på en byggeplass, 38-tonneren Eldar, og Gjøvik kommune har fått cirka en million kroner i støtte for tilleggskostnader for å redusere utslippene på byggeplassen.

– Det er stor interesse fra norske kommuner for å om erfaringer fra byggherrer og entreprenører som satser på å redusere utslippene fra byggeplasser, men mange lurer på hvilke forutsetninger som kreves for å få det til. Kommunene er helt klar nysgjerrige på løsninger for elektriske anleggsmaskiner og biodrivstoff, sier konsulent Peder Tellefsdal i Miljødirektoratet til Byggeindustrien.

Smertefritt med elektrisk gravemaskin

Anleggsleder Jo Sandum i Betonmast Innlandet AS forteller at erfaringen med den kablede elektriske gravemaskinen har vært god i prosjektet.

– Det har fungert bedre enn vi hadde forutsett. Elektrisk drift har fungert smertefritt, selv om vi har flyttet graveren mye rundt på byggplassen, forteller Sandum.

Anleggsleder Jo Sandum i Betonmast Innlandet forteller om gode erfaringer med den kablede elektriske gravemaskinen. Foto: Jørn Hindklev

Byggeplassen i Biri er ikke en 100 prosent fossilfri byggeplass, men det har vært et krav at andre anleggsmaskiner og utstyr som er direkte knyttet til byggeplassen skal gå på biodiesel så langt det lar seg gjøre.

Sandum legger til at det også er andre tiltak enn elektrisk drift som er viktig for å få ned utslippene.

– Det slutter ikke med Eldar, vi har bærekonstruksjon av massivtre, betongen som er benyttet i grunn er lavkarbon, yttervegger og tak er isolert med Hunton trefiberisolasjon, og vi har et klart fokus på å bruke lokale leverandører for å holde nede transportutslippene, sier han.

I prosjektet på Biri er også betongen fra det gamle bygget som ble revet knust og brukt til fyllmasse, det ferdige bygget vil få energi fra bergvarme, solfangere og solceller blir montert på taket.

Viktig med tidlig planlegging

Prosjektleder Roger Holmbakken i Gjøvik kommune fastslår at det koster noe mer å være miljøvennlig, og at bransjen er i en omstillingsfase. Holmbakken og Sandum er likevel er enige om en rekke tiltak som kan la seg realisere når entreprenøren kommer tidlig inn i prosjektet og kan være med i planleggingsfasen.

Politikerne i Gjøvik kommune har vedtatt en klar satsing på å redusere utslippene på sine bygg og byggeplasser.

– De store utslippene oppstår i byggeperioden, og i dette prosjektet har vi ønsket å se hvilke miljøtak det er mulig å få til, forteller Holmbakken.

Han opplyser at det i prosjektet tidlig ble utarbeidet en miljørapport som kartla alle muligheter.

– Deretter landet vi på dette konseptet, sier han.

Holmbakken gir et klart råd til andre kommuner som ønsker å tenke i samme bane.

Prosjektleder Roger Holmbakken i Gjøvik kommune kommer i filmen ned tips og råd til andre kommuner som ønsker å tenke i samme baner. Foto: Jørn Hindklev

– Man må tidlig legge til rette for elektrifisering av byggeplassen og ha en klar plan for gjennomføringstidspunkt, spesielt gjelder dette for støping av lavkarbon betong, som absolutt bør gjennomføres i sommerhalvåret. Nøkkelen er å starte planleggingen tidlig og ha alle tiltakene klare før man starter arbeidet på byggeplassen. Og så handler det om vilje til å prøve og ikke minst å være med når toget går, noe Betonmast absolutt er, fastslår han.

Miljødirektoratets totale pott til Klimasats er på 200 millioner kroner.

– Søknadsfristen for 2020 er 15. februar 2020. Tiltak på byggeplass er definitivt noe vi ønsker kommunene søker om midler til. Det er vel nesten utenkelig at standarden ikke er utslippsfrie byggeplasser i løpet av noen år, sier Tellefsdal i Miljødirektoratet.