<p>35-tonneren ZE350 Zeron skal gå med elektrisk drift de neste seks månedene i Biri. Stømmen kommer via kabel. Foto: Jørn Hindklev</p>Eldar Vågan fikk æren av å døpe gravemaskinen "Eldar". Foto: Jørn HindklevEldar Vågan. Foto: Jørn HindklevFoto: Jørn HindklevFoto: Jørn HindklevDenne gjengen fra Gjøvik kommune og Betonmast er glade for å være i gang med fyrtårnprosjektet i Biri. Foto: Jørn HindklevFoto: Jørn HindklevFoto: Jørn HindklevFoto: Jørn Hindklev

Nasta overleverte verdens største elektriske gravemaskin til en byggeplass

Mandag ble verdens største elektriske gravemaskin, ZE350 Zeron, satt i drift på Gjøvik kommunens miljøfyrtårnprosjekt, Nytt omsorgssenter på Biri 2020.

ZE350 Zeron er koblet til en elektrisk kabel og er utviklet av Nasta Spesialproduksjon i Larvik. Mandag ble graveren, som har fått navnet Eldar, døpt av selveste Eldar Vågan, velkjent fra Vazelina Bilopphøggers.

Gravemaskinen skal de neste månedene gå i drift i forbindelse med bygging av det nye 5.000 kvadratmeter store omsorgssenteret på Biri. Gjøvik kommune har i prosjektet satt flere overordnede miljømål for prosjektet med blant annet bygging i tre, bruk av lavkarbon betong, oppvarming basert på fornybar energi fra varmepumper og solcelleanlegg. Og altså bruk av utslippsfrie anleggsmaskiner.

Det er Betonmast som vant pris- og designkonkurransen for det nye omsorgssenteret. Totalt vil det gå med 1.200 kubikk massivtre og 100 kubikk limtre i prosjektet.

For maskiner som ikke er helelektriske i prosjektet, er det satt krav om at de i sin helhet skal benytte biodiesel.

– Gjøvik kommune baner vei

Administrerende direktør i Nasta, Tom Johansen, berømmer Gjøvik kommune for en modig satsing.

– En kreativ og utradisjonell tilnærming har gjort at Nasta og kommunen, med starthjelp fra Norges Forskningsråd, Innovasjon Norge og Enova, nå kan presentere verdens første utslippsfrie 35-tonns gravemaskin til bruk på en byggeplass. Ved å nå få prøvd ut om en elektrisk gravemaskin som dette faktisk kan brukes til bygging av Biri omsorgssenter, baner kommunen vei for utbyggere som ønsker å bidra til grønne byggeplasser, sier han.

Daglig leder Tom Johansen i Nasta. Foto: Jørn Hindklev

Jan Ivar Ibsen, leder i Nasta Spesialproduksjon, opplyser at den elektriske graveren er en ombygd gravemaskin basert på en Hitachi ZX 350 LC serie 6 med en maskinvekt på 38 tonn og en motoreffekt på 210 kW/286 hk.

– Hele drivlinjen er fjernet og erstattet med en elektrisk, vannavkjølt motor med maksimal effekt på cirka 265 kW. Gravemaskinen oppgis til en effektivitet på hele 96 prosent. Med dieseldrift ville tilsvarende gravemaskin ha et forbruk på cirka 30 liter per time, sier han.

Jan Ivar Ibsen, leder i Nasta Spesialproduksjon. Foto: Jørn Hindklev

Avgjørende med god strømforskyning til byggeplassen

For at gravemaskinen skal kunne fungere med elektrisk kabel har det vært helt avgjørende med en god strømforsyning til byggeplassen.

– Eidsiva Energi vært med på å løse utfordringen med å få strøm til maskinen. De har vært i forkant og vært veldig interessert i løsninger for dette prosjektet. Gravemaskinen er spesialutviklet for dette prosjektet. Det har vært helt avgjørende at vi har strøm tilgjengelig, sier Johansen.

Byggeplassen har fått en egen trafostasjon til gravemaskinen.

– Problemet mange steder er at det ikke er strøm nok, men her er det ikke noe problem. Vi har bedt om 200 kW, men det er trolig mye å gå på, sier han.

Container med kabler

Gravemaskinen er koblet til en container som har en 150 meter lang kabel som kan legges ut hvis den skal bevege seg i ulike områder av byggeplassen. I containeren er det også en trommel med en 30 meter lang kabel som maskinen kan bevege seg på før containeren må flyttes. Gravemaskinen skal selv kunne flytte containeren når det blir behov. Kabelen på 150 meter veier hele 1,2 tonn. Kabelen på 30 meter er koblet til undervogna, slik at graveren kan svinge uten at man må flytte på kabelen.

Containeren med en ekstra kraftig kabel på 150 meter og en kabel på 30 meter som gir gravemaskinen den daglige bevegelsesfriheten. Foto: Jørn Hindklev

– Dette er verdens største elektriske maskin på en byggeplass, men det finnes større elektriske gravemaskiner til bruk i gruvedrift. Konseptet er allerede testet ut og enklere enn batterimaskiner, mener Johansen.

Nasta: – Effektiv konsept

Han sier at Nasta har fått en liten øyevekker i utviklingen av den nye gravemaskinen.

– Vi har forsket og også levert batterielektriske gravemaskiner, men vi har kommet til at konseptet som nå blir brukt i prosjektet i Biri er effektivt og en ny måte å tenke på. Man slipper lading så lenge man får løst utfordringene med strømforsyning og ikke ødelegger kabelen. Dette er en genial måte å tenke på for byggeplasser som er tilpasset kabeldrift, sier Johansen.

Ibsen tror at tilsvarende gravemaskin basert på batterielektrisk drift ville hatt behov for batterier til en verdi av 5-6 millioner kroner.

– Når man kommer opp i disse størrelsene er ikke batteridrift lønnsomt, fastslår Ibsen.

Nasta oppgir prislappen til den elektriske 35-tonneren til å være rundt 5 millioner kroner.

Ibsen sier at det blir avgjørende å legge opp logistikken smartes mulig for å få mest mulig nytte av gravemaskinen.

– Hvis man legger opp logistikken slik man alltid har gjort, er det ikke sikkert denne gravemaskinen vil fungere optimalt. Det kan godt hende at man må endre prosessene og tenke litt annerledes, sier han.

Avhengig av serieproduksjon på sikt

– Kommer Nasta til å levere flere tilsvarende gravemaskiner av denne typen fortløpende?

– Vi tror at når markedet får øynene opp for konseptet, kommer det til å bli etterspørsel. Det er begrenset hva vi klarer å produsere i Norge, vi er på sikt avhengig av at det blir en serieproduksjon fra produsenten, sier Johansen.

– Hvor mange klarer dere å produsere i løpet av et år hvis etterspørselen blir stor?

– Hvis vi kun hadde produsert denne maskinen i vår spesialproduksjon, kunne vi klart 20 slike gravemaskiner per år, men vi produserer mye annet også. Jeg tror det vil ta litt tid før markedet modnes, foreløpig er konseptet ukjent. Men hvis de lykkes her og vi også kan videreutvikle konseptet, vil det bli enda bedre, sier han.

Han opplyser at Nasta skal levere to gravemaskiner til prosjektet Olav Vs gate i Oslo, men at en tilsvarende 35-tonner er for stor for det prosjektet.

– Der blir det levert to gravemaskiner på henholdsvis 8 og 16 tonn med batteridrift, sier han.