Illustrasjonsfoto

- Det må bygges 10.000 flere boliger i året

Are Oust har doktorgrad på det norske boligmarkedet og er førsteamanuensis ved Handelshøyskolen i Trondheim og NHH i Bergen. Han mener Norge må bygge 10.000 flere boliger i året om vi skal unngå en boligkrise.

– Samtidig må byggekostnadene reduseres med 30 prosent, sier Are Oust Dagsavisen.

Avisen har i flere artikler den senere tiden sett på boligmarkedet i Norge. 24. juli sa sjef i Boligprodusentene, Per Jæger, at det bygges 10.000 boliger for få boliger i året. Fagdirektør i Forbrukerrådet Thomas Bartholdsen stusset over denne påstanden.

– Hvis dette er tilfellet, hvorfor bygger de ikke disse boligene? For det finnes regulerte tomter, påpekte han.

I Dagsavisen gir Are Oust Per Jæger rett.

– Jeg har forsket på boligpriser, boligbobler og eie- og leiepriser i Oslo. Jeg har også regnet på boligmangelen. Skal vi få presset ned prisene, må det bygges rundt 10.000 flere boliger i året. Ved å øke boligbyggingen så mye, samtidig som byggekostnadene reduseres, kan vi få boligpriser som reflekterer lønnsnivået, sier Oust til avisen.

Han mener at ansvaret for å redusere byggekostnadene ligger hos boligprodusentene, men også hos kommunene, fylkeskommunene og staten. Det må et samarbeid til for å få til en kostnadsreduksjon.