Illustrasjonsfoto: Teknos

- Våre branntester viser at malt utvendig kledning tilfredsstiller kravene i TEK17

Overflateprodusenten Teknos har fulgt royalproblematikken nøye, og de viser til at deres produkter gjennom en rekke branntester kommer innenfor kravene i TEK17 for malt utvendig kledning.

Tore Pedersen. Foto: Robert Walmann

– Vi har vi gjennomført over 40 SBI-tester av ubehandlet og malt kledning, og alle våre foreløpige testede systemer er godkjent i henhold til kravene i Byggvareforordningen. Dette er gjort for at våre samarbeidspartnere skal ha riktig dokumentasjon for sin ytelseserklæring. Byggvareforordningen NS-EN 14915:2013+A2 (publisert 2020) legger til grunn at et produkt som forlater produksjonsstedet skal være branntestet i henhold til NS-EN 13823:2020 (SBI) og brannteknisk klassifisert i henhold til NS-EN 13501-1, skriver administrerende direktør Tore Pedersen i Teknos Norge AS i en melding til Byggeindustrien.

Han sier branntestene og Exap klassifikasjonsrapport er utstedt av et Notified brannlaboratorium tilknyttet Egolf og anbefalt av Treteknisk – MeKA.

– Testprogrammet er gjennomført i inneværende år og har bestått av å dokumentere de branntekniske egenskaper til gran og furu, som er CU-impregnert og som enten er bare grunnet, grunnet og malt eller malt med systemer med ti års garanti hvor kledningen ikke trenger noen overflatebehandling etter montering. I testene og rapportene på de malte systemene dokumenteres det at disse oppfyller brannklasse D-s2,d0 som er den samme brannklasse som for ubehandlet tre. Alle systemene viser en Figra verdi, (høyeste måle W/s i en glidende periode av 30 sekunder) ligger fra 463 til 725 W/s, skriver han videre.

Han peker også på at en produsent av malt kledning kun kan/skal dokumentere egenskapene i henhold til de egenskaper den har når den forlater produksjonsstedet.

– Det er helt umulig for en produsent å kontrollere hvordan kledningen blir håndtert før og under montering samt hva som skjer med kledningen etter at den er montert. Dette være seg valg av malingstype, antall strøk eller mengde påført. Det er byggherre sitt ansvar å påse at kledningen innehar de egenskaper som definert i Byggeforskriften, skriver han.

– Ubehandlet tre skal i Yteslseserklæring i henhold til produktstandard EN 14915: 2013 + A2: 2020 dokumenteres i system 4, men når ubehandlet tre er behandlet på en eller annen måte så skal produktet branntestes og dokumentasjonen skal være i henhold til kravene i system 3, påpeker Pedersen.