Halden kommune vil sette i gang bygg- og anleggsprosjekter for 380 millioner kroner i 2020. Foto: Henrik D. Meyer/Halden kommune

Denne kommunen planlegger for fullt fra hjemmekontorene - varsler oppdrag for 380 millioner

Halden kommune skrur opp tempoet i flere prosjekter og vil lyse ut bygg- og anleggsoppdrag for 380 millioner kroner i 2020. Flere oppdrag vil bli startet tidligere enn opprinnelig planlagt.

Selv om mange av de ansatte i Halden kommune har jobbet fra hjemmekontor lenge, har ikke det bremset fremdriften på bygg- og anleggsprosjektene som planlegges fremover.

En foreløpig kalkyle viser at kommunen vil legge ut prosjekter for rundt 380 millioner kroner til bygg- og anleggsbransjen i løpet av 2020.

– Halden kommune vil være en betydelig oppdragsgiver for både den lokale og den regionale bygg- og anleggsbransjen denne våren og resten av året. Flere av prosjektene vi har i porteføljen vår for 2020 blir nå kjørt ut raskere enn det som var opprinnelig planlagt. Allerede i april og mai kommer det flere nye oppdrag i Doffin, sier direktør teknisk i Halden kommune, Ulf Ellingsen til Byggeindustrien.

19 prosjekter

Ni nye prosjekter med oppgradering av vann og avløp vil komme ut i markedet før sommeren, mens ytterligere ti prosjekter vil komme etter sommeren.

I tillegg skal det blant annet gjøres store investeringer på Halden havn, på Rokke avfallsanlegg, ved miljøstasjonene og ulike oppgraderinger tilknyttet kommunale veier. Dessuten skal det bygges nytt vannbehandlingsanlegg ved Asak.

Ifølge kommunen vil de også asfaltere mer enn det som var opprinnelig planlagt i 2020.

– Vi ønsker å forsere deler av asfaltprogrammet vårt med ett år, og legger frem endringsforslag på fem millioner kroner til politisk behandling. Det vil også gi jobb, sier Ellingsen.

God driv fra hjemmekontor

Ifølge kommunen har ikke utstrakt bruk av hjemmekontor for de ansatte satt bremsene på i planleggingen av nye prosjekter.

– Jeg vet at bransjen er bekymret for at mye av planlegging og prosjektering skal stoppe opp som følge av koronasituasjonen og at det igjen vil gi manglende prosjekter utover i året. Det vil ikke bli situasjonen hos oss. Det jobbes iherdig fra ulike hjemmekontorer med å få lagt ut nye prosjekter i markedet. Bare innen vann- og avløp har vi nå 19 nye prosjekter som skal startes opp i 2020, og det er også andre anleggsjobber på vei, sier enhetsleder for kommunalteknikk, Asle Berg til kommunens nettsider.

Ifølge kommunen har også de pågående prosjektene god fremdrift.

– Under hele koronaperioden har vi hatt fokus på at pågående prosjekter skal fortsette med samme aktivitet slik at involverte entreprenører i liten grad blir berørt. Dette ser ut til å fungere bra. Det er fortsatt bra trykk på prosjektene, sier Berg  til kommunens nettsider.

Dette er prosjektene Halden kommune planlegger for 2020. Trykk på bildet for en større versjon. (Kilde: Halden kommune)

- Arkitektkritikk basert mer på uro enn realiteter