Investeringer nå, gir sysselsetting også i fremtiden. Kommunene kan ikke være bremseklosser, mener (fv) Per Christian Opsahl (Arkitektenes fagforbund), Egil Skavang (Arkitektbedriftene) og Kari Bucher (Norske arkitekters landsforbund). Foto: NAL

- Kommuner er blitt bremseklosser

Arkitektbedriftene, Arkitektenes fagforbund og Norske arkitekters landsforbund går nå sammen og peker på behovet for øremerkede bevilgninger til kommunene som gjør dem i stand til å igangsette alle sine planlagte prosjekter, som ikke har fått plass i årets eller neste års budsjett.

Budskapet fra partene går i første omgang til stortingspartiene, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Klima- og miljødepartementet, samt kommuner og fylkeskommuner.

I initiativet heter det blant annet:

«Arkitektbransjen er en sentral bidragsyter til samfunnsutviklingen, og står for planlegging og prosjektering av både bygg og store infrastrukturprosjekter. Planlegging og prosjektering er første fase i bygg- og anleggsnæringen, den største fastlandsnæringen i Norge. Stopper det her, stopper raskt hele verdikjeden opp.»

- Kommunene er blitt en bremsekloss for første linje i landets største fastlandsnæring, det er alvorlig. Treg saksbehandling, og prosjekter som har stoppet opp, går ut over bedrifter og ansatte her og nå. I tillegg vanskeliggjør det de kommende byggeprosjektene som kan sysselsette mange i fremtiden, på et tidspunkt der den nasjonale økonomien virkelig trenger det, sier administrerende direktør i Arkitektbedriftene, Egil Skavang i meldingen.

De peker på at flere av de store aktørene, som Statsbygg og Nye Veier, har uttalt at de vil planlegge nye prosjekter og ha nye konkurranser ut i markedet for å holde aktiviteten i gang i bygg- og anleggsmarkedet.

- Dette er positive signaler, og det er viktig at kommuner og fylkeskommuner nå også vil opprettholde aktivitet, og i tillegg øke innsatsen innen bærekraftig stedsutvikling og planlegging. Dette omfatter både planoppgaver, utredninger og forstudier, i tillegg til iverksetting av forberedte byggeprosjekter og arkitektkonkurranser.

Mange kommuner Arkitektbedriftene har snakket med melder at de er klare til å sette i gang, men mangler finansiering eller kapasitet.

- Derfor er øremerkede bevilgninger en god løsning. Eventuelle kapasitetsutfordringer i kommunene kan løses ved å leie inn ressurser fra næringen, heter det fra partene.