Slik vil det nye radaranlegget se ut. Illustrasjon: Forsvarsbygg
Slik vil det nye radaranlegget se ut. Illustrasjon: Forsvarsbygg

De skal bygge nytt radaranlegg for Forsvarsbygg

Stjern Entreprenør AS har fått oppdraget med å bygge det planlagte radaranlegget i Lensvik i Orkland kommune.

Det var den Åfjord-baserte entreprenøren Stjern Entreprenør AS som vant kontrakten for byggearbeidene for det nye radaranlegget. Kontrakten har en verdi på nesten 70 millioner kroner, skriver Forsvarsbygg i en pressemelding.

De planlegger oppstart av byggearbeidene for nye radaranlegget i Lensvik i august 2024.

– Radaranlegget i Lensvik blir det første anlegget på ny lokasjon i Norges nye radarkjede. Forsvarsbygg skal bygge totalt elleve nye radaranlegg over hele landet. De nye radaranleggene vil bidra til å styrke Norges forsvarsevne, og være NATOs øyne i nord, sier Ylva Sneve, prosjektleder i Forsvarsbygg.

Radaranlegget i Lensvik er planlagt ferdigstilt vinteren 2026. Fram til nå har Forsvarsbygg oppgradert veien til anlegget og gjort klart tomten.

Kontrakten omfatter oppføring av bygningsmessige arbeider til radaranlegget, inkludert rigg.

Forsvarsbygg har fått i oppdrag å bygge nye og oppgradere eksisterende radaranlegg over hele landet, etter at Stortinget vedtok at dagens radaranlegg skal erstattes av ny teknologi for å møte fremtidens utfordringer. Forsvarsmateriell er totalprosjektleder og ansvarlig for teknologianskaffelsen. Luftforsvaret vil være bruker av radaranleggene.