Slik blir det nye kontorbygget. Illustrasjon: Forsvarsbygg/Longva Arkitekter
Slik blir det nye kontorbygget. Illustrasjon: Forsvarsbygg/Longva Arkitekter

Terningmoen leir vokser med to nybygg

Det skal bygges nytt kvarterbygg og kontorbygg på Terningmoen leir i Elverum. Forsvarsbygg har inngått kontrakter med entreprenøren Syljuåsen AS på til sammen rundt154 millioner kroner.

– Nå bygges det endelig på Terningmoen igjen. En soldat trenger et godt sted å jobbe, hvile og sove. Det får de med disse byggene. Vi gleder oss til å ønske Forsvaret velkommen til nye, moderne, og ikke minst energieffektive bygg, som vi håper våre soldater vil trives i, uttaler prosjektsjef Anders Martinsen i Forsvarsbygg i en pressemelding.

Byggene skal erstatte midlertidige bygg i leiren som fjernes når de nye byggene ferdigstilles. 

– Dette blir nye og moderne kapasiteter for Forsvaret på Terningmoen. Med bakgrunn i den nylig vedtatte langtidsplanen for Forsvaret, forventer vi at Terningmoen vil bli ytterligere utviklet i tiden som kommer. Forsvarsbygg vil forestå videre planlegging og bygging på Terningmoen i tråd med de oppdrag som blir gitt til oss, sier Martinsen.

Slik blir det nye kvarterbygget (hybelbygg). Illustrasjon: Forsvarsbygg/Longva Arkitekter
Slik blir det nye kvarterbygget (hybelbygg). Illustrasjon: Forsvarsbygg/Longva Arkitekter

Det nye kontorbygget vil bestå av cellekontorer og teamkontorer. Det skal kunne ha opp mot 84 kontorplasser. Bygget skal inneholde møteromsfasiliteter, tilstrekkelig med sosiale soner, administrative fasiliteter i hver etasje, samt lagerareal i kjeller. Bygget skal være fleksibelt, og skal med mindre ombygging kunne tilpasses dersom Forsvarets bruk og behov skulle endre seg over tid.

Kvarteret, eller hybelbygget, skal inneholde 71 hybler. Alle boenhetene utstyres med eget bad og kjøkkenkrok. Bygget vil i tillegg til å ha langtidsboende, også kunne benyttes til å huse gjester og kursdeltakere.​

– I et krevende marked er vi svært tilfreds med å få på plass disse prosjektene for Forsvarsbygg. Vi er stolte av dette. Dette er med på å sikre arbeid til våre lokalt ansatte håndverkere, sier daglig leder Steffen Haugen i Syljuåsen i meldingen.

Forsvarsbygg skal som byggherre både oppføre og drifte de nye byggene. Forsvarets soldater og ansatte vil ifølge meldingen få et betydelig bedre tilbud enn de midlertidige byggene som brukes i dag, og de blir også enklere å drifte.