<p></p><p>Prisen for Årets beste arbeidsplass gikk til Norgeshus Midt-Norge Eiendom. F.v. Dag Runar Båtvik (Norgeshus) Odd-Johan Fossen, Odd Henrik Fossen, Marius Endresen og Morten Breiset fra Norgeshus Midt-Norge Eiendom, Vivi Fuhr Hjelde (Norgeshus). Foto: Norgeshus</p>Prisen for Årets forhandler gikk også til Norgeshus Midt-Norge Eiendom. F.v. Geir Holtet (Norgeshus), Morten Breiset, Odd Henrik Fossen, Marius Endresen og Odd-Johan Fossen fra Norgeshus Midt-Norge Eiendom, Dag Runar Båtvik (Norgeshus). Foto: NorgeshusPrisen for Årets Markedsfører gikk til Norgeshus KV Bygg Suldal. F.v. Benn Båtvik (Norgeshus), Bjarte Leirvik og Morten Jelsa (Norgeshus KV Bygg Suldal), Øyvind Eidem (Norgeshus). Foto: NorgeshusPrisne for Årets prosjekt gikk til Norgeshus Stjørdal Tømrerservice. F.v. Anders Teigen (Norgeshus Stjørdal Tømrerservice), Dag Runar Båtvik og Snorre Bjørkum (Norgeshus), Rolf Arne Kristoffersen (Norgeshus Stjørdal Tømrerservice). Foto: Norgeshus

De aller beste i Norgeshus

Denne helgen arrangerte Norgeshus sin årlige kongress der de samlet sine ansatte, forhandlere, leverandører og samarbeidspartnere. Kongressens høydepunkt var lørdagens festmiddag med tilhørende kåringer av «Norgeshuskjedens Beste i 2016».

Beste arbeidsplass
Norgeshuskjedens systematiske jobb med forbedring av arbeidsmiljøet er stor, og kjeden ble i år nummer fem i analyseselskapet Great Place to Work sin kåring av landets beste arbeidsplasser. I denne undersøkelsen konkurrerer kjedens forhandlere om å oppnå best resultat, og vinneren var i år som i fjor, Norgeshus Midt-Norge Eiendom.

I sin begrunnelse sa administrerende direktør Dag Runar Båtvik at firmaet har jobbet hardt over flere år med fokus på å skape et godt arbeidsmiljø, og har involvert alle medarbeidere i prosessen. Dette har bidratt til at alle 13 medarbeidere tar ansvar for å skape en god arbeidsplass. Gjennomsnittsresultatet fra undersøkelsen er på 99,2 prosent, og på spørsmål om dette er et flott sted å jobbe svarer 100 prosent ja.

De to andre nominerte var Norgeshus Gjerstad Hus og Hyttebygg og Norgeshus Ringstad Bygg.

Årets forhandler

Det er knyttet stor spenning til den gjeveste prisen, nemlig årets forhandler. Og vinneren ble også her Malvik-bedriften Norgeshus Midt-Norge Eiendom.

I sin begrunnelse hadde kjededirektøren mange rosende ord å si om firmaet. De har vært gjennom store omstillinger de siste årene og har jobbet hardt for å skape høy tilfredshet blant kunder og ansatte. Med en kundetilfredshetsindeks (KTI) på 94 har de nok mange gode ambassadører blant sin kunder. Dette har også gjort sitt for det økonomiske bidraget i bedriften. De hadde en solid vekst i 2016 og omsatte for 39,6 millioner, noe som er en økning på hele 80 prosent fra foregående år. Resultatet for 2016 ble rett i underkant av 3 millioner kroner. De igangsatte 16 boliger i 2016, som er 6 flere enn foregående år, og de har også økt salget av nye boliger betydelig fra foregående år.

Norgeshus Midt Norge Eiendom profilerer merkevaren Norgeshus på aller beste måte og er gode på markedsføring i sitt nærområde. Lojaliteten de viser til bruken av kjedekontoret og kjedens innkjøpsavtaler er tilnærmet 100 prosent. De har startet prosessen med Norgeshusmetoden og kan også stolt vise til at de har kjedens beste arbeidsmiljø, med utrolige 99,2 prosent som snittscore i årets undersøkelse fra Great Place to Work.

De to andre nominerte var Norgeshus JOS Bygg og Norgeshus Byggmestrene Magnussen & Gundersen.

Årets leverandør
Å bli valgt som kjedens beste leverandør er en stor seier, spesielt siden det er forhandlerne selv som stemmer frem kandidatene. Vinneren i år var PreTre.

Dette er Norgeshusforhandlernes begrunnelse: Bedriften leverer solid og har god kundeservice fra første kontakt. De har bra leveringsevne, og ikke minst om det oppstår en situasjon så kaster de seg rundt og fikser det. De er pålitelig og har alltid riktige leveranser med et veldig bra produkt.

De to andre nominerte var Nordan og Glava Isolasjon.

Årets markedsfører
Norgeshus setter store krav til forhandlernes lokale markedsføring, og det er stor konkurranse om å vinne denne prisen. Årets vinner ble Norgeshus KV Bygg Suldal.

I sin begrunnelse sa markedsdirektør Benn Asgeir Båtvik: Norgeshus KV Bygg Suldal ble forhandler av Norgeshus på starten av fjoråret, og har gjort en fremragende jobb med å gjøre Norgeshus kjent i Suldal. Alt de gjør er profilert med Norgeshus og de deltar på svært mange lokale arrangementer for å bidra til lokalsamfunnet. Det være seg sponsing av idrettslag, messer og andre lokale tilstelninger i bygda.

De to andre nominerte var Norgeshus Haugesund og Norgeshus Øygarden.

Årets prosjekt

I tildelingen av prisen Årets prosjekt blir det lagt vekt på god arkitektur og byggeteknikk, god økonomi, godt samarbeide og god markedsføring. Og i år var vinneren Norgeshus Stjørdal Tømrerservice med prosjektet Sveabakken.

Prosjektet bygges i Malvik kommune og består av fem eneboliger. Boligene har en særdeles sprek arkitektur, med blant annet hvitpussede flater, og knallrød båndtekking som noen av elementene. Boligene har takterrasse med adkomst via et «påhengt» utvendig trapperom. I prosjektet har det vært et godt samarbeid mellom faste samarbeidspartnere. Prosjektets totalverdi er på ca. 27 millioner kroner, og det forventes et dekningsbidrag på ca. 20 prosent. Prosjektet har vært en salgssuksess der alle de fem boligene ble solgt i løpet av to måneder.

Deltagere i prosjektet har vært prosjektleder Anders Teigen og byggeleder Atle Berge. Arkitekt og ingeniører har vært John Birger Grytdal, Elisabeth Lilleby, Bård Magnus Mikkelsen og Atle Bjørnstad.

De to andre nominerte var Norgeshus Din Bolig med prosjektet Engeset Panorama og Norgeshus Oppdal Bygg med prosjektet Villa Engen.