Davik nytt styremedlem i buildingSMART International

Nominasjonskomiteen i buildingSMART International har onsdag oppnevnt Kjell Inge Davik som nytt styremedlem.

Etter en nøye vurdering av aktuelle kandidater i nominasjonskomiteen, ble Davik valgt inn som nytt styremedlem, basert på nåværende og fremtidige behov for buildingSMART som helhet. Davik er divisjonsdirektør i Statens Vegvesen, og har bred erfaring fra et voksende norsk BIM-marked innenfor infrastrukturprosjekter. skriver buildingSMART Norge i en pressemelding.

- Vi er svært positive til at Davik inntar denne posten, dette er en sentral posisjon for Statens Vegvesen, buildingSMART Norge, og den norsk BAE næringen generelt, sier Alexander Brage Hansen, daglig leder i buildingSMART Norge i en melding.

- Vi er veldig fornøyde med at Davik fikk denne posisjonen, han vil ta med seg en verdifull bakgrunn fra den norske infrastruktur næringen, og kommer til å bli en sterk ressurs for buildingSMART International sitt styre fremover, forteller Jane Bordal, HR direktør i Statens Vegvesen i samme melding.