Illustrasjonsfoto: Newswire

Dårlig belysning kan skape vintertretthet

Dårlig lyssetting kan være en medvirkende årsak til nedstemthet og tretthet om vinteren.

Det skriver byrånettsiden newswire.no i en pressemelding på vegne av Jernia.

– Lys er viktig for god helse. På samme måte som blomster lukker seg i mørket, blir mange mennesker mer tungsindige i mørketiden, sier professor og søvnforsker Bjørn Bjorvatn.

Han er leder for Bergen søvnsenter og Nasjonalt kompetansesenter for søvnsykdommer (SOVno) ved Haukeland universitetssykehus i Bergen.

Lysbehandling med kraftige dagslyslamper er en viktig behandlingsform ved vinterdepresjoner, som ifølge pressemeldingen rammer mellom fem og ti prosent av alle nordmenn.

Men også den daglige belysningen i hjemmet har innvirkning, heter det i meldingen.

– Dersom du har for lite lys i hjemmet, kan det medvirke til vintertrøtthet. Mørke på dagtid kan gjøre at kroppens søvnrytme kommer i ubalanse. Å øke belysningen fra morgen til kveld er derfor et godt råd mot trøtthet og nedstemthet, sier Bjorvatn.

Blant annet trekker søvnforskeren frem oppvåkningslys som noe som kan gi en god start i vinterhalvåret.

– Selv om det finnes lite vitenskapelig dokumentasjon, er det svært sannsynlig at disse gir en bedre start på dagen. Forskning viser at lysbehandling er ekstra virkningsfullt om morgenen, sier Bjorvatn.

Oppvåkninglys finnes, ifølge pressemeldingen, i mange varianter som bordlamper. I tillegg finnes såkalt smarte lysstyringssystemer, som lar brukeren lyse opp alle husets rom fra mobilen.

– Du kan programmere oppvåkningslys og våkne av at hele huset gradvis blir lysere. Samtidig kan du planlegge daglig lyssetting og sikre at du har et godt opplyst hus når folk er hjemme, sier kategorisjef Thomas Ulfsrød i Jernia.