Fem nominerte til Norsk Lyspris

Grorudparken, Ekebergparken og Akershus festning i Oslo, Kristianslyst ungdomsskole i Stavanger og rådhuset i Førde er nominert til Norsk Lyspris 2014.

Det skriver kompetansesenteret Lyskultur i en pressemeldingpå nettsiden mynewsdesk.com.

Norsk Lyspris ble etablert av Lyskultur i 2001, og deles ut hvert år.

Hensikten med Norsk Lyspris skal, ifølge pressemeldingen, være å sette fokus på, og synliggjøre, innovative og gode lysprosjekter i Norge.

Her er de nominerte, med Lyskulturs beskrivelser:

Grorudparken i Oslo

Grorudparken omfatter turstiområdene som omkranser Alnaelva fra Kalbakken til Grorud og videre opp mot Lillomarka. Hovedfokus har vært å skape god funksjonell belysning som lar turstier og natur oppleves i mørketiden. For å ivareta dette er lagt vekt på gode siktlinjer for ferdsel og trygghetsskapende belysning. Resultatet er en funksjonell og estetisk parkbelysning med menneskers behov i sentrum. Områdets fauna er et eget element i belysningskonseptet og hensyntagen til naturen har vært høyt prioritert. Belysningsprosjektet har vært en del av et større landskapsprosjekt der det tverrfaglige samarbeidet har bidratt til at belysningsanlegget oppleves som en del av utformingen. Anlegget er utarbeidet med brukerne i sentrum, der hensyn til natur og dyreliv har vært vesentlig.

Lysdesign ved ÅF Lighting.

Kristianslyst ungdomsskole i Stavanger

Med mennesket i fokus har konseptet for belysningsanlegget har vært å skape en åpen og tilgjengelig skole som også skal kunne være fleksibel i sitt bruk. Lysdesignet fremhever arkitekturen og det setter mennesket i fokus, men tiltrekker i liten grad oppmerksomhet til seg selv. Det er et innbydende og lett lesbart lysdesign med spennende innslag hvor det er tatt hensyn til universell utforming. Dette er regionens første skole som har blitt prosjektert med LED som lyskilde, og det er trolig Norges mest energieffektive belysningsanlegg i en skole. Kristianslyst skole er et passivhusprosjekt på ca. 5.800m². Dette vil være et referansebygg for Stavanger kommune når det gjelder skoler. Det er lagt opp til en intuitiv bruk når det gjelder styringen av belysningen. Lysanlegget legger vekt på bruken av bygget, at man skal være opplagt og produktiv, og at lyset skaper et godt lærings- og arbeidsmiljø for elever og lærere.

Lysdesign ved COWI.

Ekebergparken i Oslo

I Ekebergpark-prosjektet har landskapsarkitektur, ved Bjørbekk & Lindheim AS, og belysningsdesign spilt på lag. Begge faggrupper har ønsket å liste seg varsomt frem, ikke overta dominansen, men la naturen, kulturminnene og kunsten spille hovedrollen og ha respekt for mørket. En overordnet målsetning for prosjektet har vært å gjøre parken tilgjengelig etter mørkets frembrudd, men allikevel la åsen fortsatt ruve mørk og rolig. For gangveger og stier er formålet en myk og behagelig lysopplevelse. I Ekebergparken finnes kulturminner fra steinalder, jernalder og bronsealder. Noen av disse er tydeliggjort ved hjelp av nye landskapselementer og et forsiktig lys som smyger seg over minnene. De fleste kunstverkene i Ekebergparken er ikke belyst, de får lov til å følge døgnets rytme. Noen kunstverk har det vært viktig å aksentuere ved hjelp av en meget nøyaktig belysning. Ved belysningen av skulpturer har målet vært å belyse skulpturene med minst mulig fjernvirkning og fortolkning. På majoriteten av skulpturene brukes goboprojektorer hvor selve formen til objektet er premissgivende, og resultat blir da en presist belyst skulptur.

Lysdesign ved Halvor Næss belysningsdesigner AS.

Førde Rådhus

Lysdesignet har vært med å skape et hus for folket i Førde kommune som er godt mottatt. Bygget er et signalbygg og styrker identitetsfølelsen i Førde. Nordplan og Mestres Wåge arkitekter vant konkuransen om Førde Rådhus på grunn av deres løsninger som ivaretar mange møteplasser, en god relasjon mellom inne- og uterom, og en luftig og gjenkjennelig arkitektur. Lysdesignet har tatt spesielt hensyn for å jobbe sammen med disse verdiene og fremheve løsningene. Det gjenkjennelige bygget har en dramatisk belysning på fasaden for å tydeliggjøre signalbygget på kveldstid. Lysanlegget er av teknisk høy standard med gjennomført lysstyring og mulighet for brukertilpasninger. Universell utforming har vært med i prosessen og lysdesignet tar spesielt bruk av lys i trapper og skaper visuelle ledelinjer.

Lysdesign ved Norconsult.

Akershus festning i Oslo

Er ett av Norges viktigste nasjonalmonumenter. Beliggenheten ved innseilingen til hovedstaden og nærheten til Rådhuset og Aker Brygge gjør dette kulturminnet helt spesielt i regional og nasjonal sammenheng. Lyset skal fremheve bygningsanleggets mystikk og storhet, men samtidig være beskjedent overfor brukere og tilskuere. Lysnivået er svakere på fjellveggen under murene for så å øke via murene i bastionene til et høyere lysnivå på selve slottet. Det er lagt stor vekt på at Akershus festning skal oppleves som et sammenhengende bygningsanlegg. Festningens lange utstrekning og sammensatte bygningskropp knyttes sammen ved hjelp av belysningen. Bygningenes og bygningselementenes betydning er understreket gjennom forskjellig lysstyrke og lyssetting. Fjellveggen er beskjedent og jevnt lyssatt. Murene blir belyst med noe sterkere lys. Slottet er sterkere lyssatt. Enkeltelementer og bygningsform er mer omfattende modellert. Tårnene er viktige landemerker og har fått det sterkeste lyset. Den hierarkiske lyssettingen med spesiell fokus på Akershus slott og tårnene fremhever bygningens status identitet.

Lysdesign ved Erik Selmer.