Oslo fengsel ligger i dag på Grønland sentralt i Oslo. Foto: Fredrik Hagen / NTB
Oslo fengsel ligger i dag på Grønland sentralt i Oslo. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Seks tomter aktuelle som nytt fengsel i Oslo

Oslo fengsel skal flytte fra Grønland. Statsbygg har funnet seks tomter, hvor fire ligger utenfor hovedstaden.

Forslagene er Haugenstua, Bredtvet, Mastemyr (Nordre Follo), Heggedal (Asker), Kroksrud (Ullensaker) og Solvang (Lier), opplyser Statsbygg.

– Nytt fengsel skal erstatte dagens fengsel på Grønland og sikre varetekts- og soningsplasser for Oslo. Den tekniske tilstanden ved dagens fengsel er kritisk, og det haster med å finne ny tomt, skriver Statsbygg.

Bredtvet i Groruddalen er tidligere blitt vurdert som det mest samfunnsøkonomisk lønnsomme alternativet. Der ligger det i dag et kvinnefengsel med 50 plasser. Massiv motstand hos lokalbefolkningen og skepsis hos bystyret i Oslo gjorde imidlertid at Erna Solbergs regjering la forslaget på is i mai.

Statsbygg anbefalinger vil bli gitt til Justis- og beredskapsdepartementet før jul. Det forventes at en beslutning tas i 2022

Siden i sommer har Statsbygg søkt etter tomter som alternativer til Bredtvet. Det kom inn 50 tomteforslag fra kommuner og private.

Tidligere så Statsbygg på en delt løsning mellom Grønland i Oslo og Ullersmo på Romerike. Det forslaget er lagt dødt.

Oslo fengsel har ligget på Grønland siden 1851. Den eldste avdelingen ble nedlagt i 2017. Fengselet har 243 plasser.