Contexo har store utfordringer og har søkt om rekonstruksjon. Illustrasjonsfoto.

Contexo i likviditetskrise - har søkt om rekonstruksjon

Entreprenørselskapet Contexo er hardt rammet av koronakrisen og har søkt om rekonstruksjon.

Det var Dagens Næringsliv som først omtalte saken om Contexos økonomiske utfordringer. De skriver at selskapet, som har rundt 100 ansatte, trues av konkurs og at de har søkt om rekonstruksjon.

– Det er riktig at vi har søkt om rekonstruksjon, og at vi har kortsiktige likviditetsproblemer. Men at vi kjemper mot konkurs, er ikke en formulering jeg ville brukt. Vi har benyttet oss av en midlertidig lov som åpner for at en bedrift kan søke rekonstruksjon når de kan vise til at likviditetsutfordringene er kortsiktige og at de har en plan og utvikling som kan gi positiv balanse innen utgangen av året. Det har Contexo, sier styreleder i Contexo, Jon Erik Nygaard til Byggeindustrien.

Midlertidig lov

Den midlertidige loven om rekonstruksjon som han viser til ble vedtatt av Stortinget i vår.

Formålet er å avhjelpe bedrifter som har fått økonomiske problemer som en følge av koronautbruddet.

– Våre kortsiktige likviditetsproblemer har oppstått fordi virksomheten ble stående stille fra mars, sier Nygaard.

Ifølge Contexos styreleder har de fått tingrettens godkjennelse til rekonstruksjon. Selskapet skal ha det første møtet med rekonstruksjonsordningens administrator på torsdag.

– Vi jobber intenst og kan dokumentere at bedriften har en fremtid som gjør at vi vil kunne betale tilbake all gjeld, sier Nygaard.

Smitte og karantene

Det har ikke lykkes Byggeindustrien å få kontakt med daglig leder Knut Brusletto, men han har flere ganger uttalt seg om hvilke utfordringer koronautbruddet har gitt selskapet.

Både smitte på brakkerigg, omfattende karantener og reiserestriksjoner for ansatte førte i vår til stillstand på selskapets anleggprosjekter.

I april skrev Byggeindustrien at totalt 110 ansatte hadde vært permittert på grunn av koronautbruddet.

– Det er ikke lett å være kaptein i så dårlig vær som det har vært nå, sa Contexos daglige leder, Knut Brusletto til Byggeindustrien i april om de utfordrende tidene.

Kriselån og kontantstøtte

Ifølge Ringerikes Blad har Contexo benyttet seg av muligheten for statsgaranterte lån, og har lånt 15 millioner kroner.

De har dessuten fått rundt fem millioner kroner i kontantstøtte fra kompensasjonsordningen som er en del av statens krisepakke.

Betydelige utfodringer på to store prosjekter

Firmaet hadde i 2019 en omsetning på 354 millioner kroner, med et resultat på 1,5 millioner kroner før skatt.

Ifølge Dagens Næringsliv meldte selskapet i årsregnskapet for 2019 at det har betydelige utfordringer med gjennomføringen av to store prosjekter.

«Dette har medført en stram likviditet og stor belastning på selskapets administrasjon», skrev selskapet i følge DN.

Sa opp kontrakt

I slutten av juni sa Contexo opp en kontrakt med Innlandet fylkeskommune og de stoppet opp arbeidene på fylkesvei 33 mellom Fagernes og Dokka. Bakgrunnen for konflikten er at Contexo mener de ikke har fått fullt oppgjør fra Innlandet fylkeskommune, og sa derfor opp kontrakten i slutten av juli.

Entreprenøren hevdet at fylkeskommunen skal ha misligholdt sine betalingsforpliktelser overfor firmaet. Dette er fylkeskommunen sterkt uenig i, og de valgte å fullføre prosjektet uten Contexo.