Arbeidet på fylkesvei 33 begynte i mai 2018. Det er snakk om en strekning på 10 kilometer med utbedret vei, og en kilometer med ny vei på Bjørgo i Nord-Aurdal kommune. Prosjektet skulle etter kontrakten stå ferdig 1. juli 2020. Illustrasjonsfoto: Contexo

Veikontraktkrangelen i Valdres: Fullfører fv. 33-prosjekt uten Contexo

Fylkeskommunen har kontrakter med entreprenører som kan hjelpe til, slik at fylkesveg 33 på Tonsåsen og Bjørgo kan fullføres i høst.

Det skriver Innlandet fylkeskommune i en pressemelding onsdag ettermiddag.

Anleggsarbeidet på fv. 33 i Valdres har stått stille siden 13. juli, da entreprenørfirmaet som hadde kontrakt med Innlandet fylkeskommune, Contexo AS, gikk ut i ferie.

Den 29. juli hevet firmaet kontrakten det hadde inngått med fylkeskommunen.

Ifølge kontrakten skulle arbeidet med å utbedre ti kilometer av fylkesveg 33 på Tonsåsen og en kilometer på Bjørgo ha vært ferdig 1. juli.

Viktig å få asfaltert vegen

– Av hensyn til trafikantene er det viktig å få fullført arbeidet med asfaltering og montering av rekkverk så raskt som mulig, sier seksjonssjef Lars Alhaug i Innlandet fylkeskommune.

– Selv om vi har hatt kort tid på oss, etter at entreprenøren hevet kontrakten, ser det ut til at vi skal klare å fullføre arbeidene med selve kjørebanen tidlig i september, fortsetter han.

Arbeidet med å få ferdig kjørebanen vil bli utført av entreprenører som fylkeskommunen tidligere har inngått kontrakter med i dette området, skriver byggherren i meldingen.

Torsdag 6. august starter arbeidet med å høvle og forberede strekningen på Bjørgo for asfaltering. På denne strekningen trengs det to lag med asfalt, mens det på Tonsåsen mangler ett lag.

Asfaltering fra mandag

Mandag 10. august starter arbeidet med å legge asfalt. Det blir asfaltering både på Tonsåsen og Bjørgo fra uka som kommer.

Arbeidet vil foregå på én og én strekning, opplyser Fylkeskommunen.

Viktig å bli ferdig i høst

– Vi er glade for at trafikantene som ferdes på fylkesveg 33 over Tonsåsen kan få en trafikksikker og behagelig veg å kjøre på, i god tid før vinteren kommer, sier Alhaug.

– Vi håper at berørte grunneiere langs vegen, som venter på at anleggsarbeidene skal bli helt ferdig, kan smøre seg med tålmodighet litt til. Vi kommer til å gjøre alt som har vært planlagt og avtalt av tiltak på eiendommene, lover Alhaug.

Uenig i beskrivelsen

Entreprenøren som har hevet kontrakten på byggeoppdraget hevder at fylkeskommunen skal ha misligholdt sine betalingsforpliktelser overfor firmaet. Dette er fylkeskommunen sterkt uenig i.

– Vi kjenner oss ikke igjen i Contexos beskrivelse av kontraktsforholdet, slik det har kommet fram i mediene denne uka. I den grad fylkeskommunen har holdt tilbake beløp som Contexo har fakturert, skyldes det at vi har vært uenige om kravene har vært berettiget, sier Alhaug.

Ikke rettmessig å heve kontrakten

Fylkeskommunens vurdering er at hevingen av kontrakten ikke er rettmessig og vurderer hvordan dette skal håndteres kontraktsmessig og juridisk.

– Av den grunn vil vi ikke kommentere uenigheten med entreprenøren ytterligere i mediene, understreker Alhaug.

Contexo: – Har snudd hver stein

Daglig leder Knut Brusletto i Contexo har ikke ønsket å utdype saken overfor Byggeindustrien, men entreprenørsjefen har latt seg intervjue av Avisa Valdres.

– Vi kan stille opp til et møte med Innlandet fylkeskommune på kort varsel, sier han i et intervju med avisen.

Til Avisa Valdres forteller Brusletto at partene siden jul har hatt flere møter for å drøfte nødvendig ekstraarbeid som er gjort, og derav påløpte ekstrakostnader.

I intervjuet med Avisa Valdres uttrykte Brusletto seg slik:

– Vi har bedt om at Innlandet fylkeskommune stiller med personell med rett myndighet, og som kan bidra med å løse opp i våre felles utfordringer, men Innlandet fylkeskommune avviser dette og svarer konsekvent nei. Det har vi mye dokumentasjon på. Og vi har snudd hver eneste stein for å få oppdraget i land sett fra entreprenøren sin side. Men til slutt fant vi ut at nok var nok, og valgte derfor å heve kontrakten. Nå er vi skuffet. Vi hadde forventet at fylkeskommunen tok kontakt med oss i stedet for å gå til pressen etter våre siste brev og heving i sommer, sier Brusletto til avisen.

–Etterspurte et beskjedent beløp

På spørsmål om hvor store pengesummer det dreier seg om, svarer han dette til Avisa Valdres:

– Vi etterspurte et forholdsvis beskjedent beløp, et krav som foreløpig løsning for å få prosjektet ferdig til 5. oktober. Det har fylkeskommunen ikke gått med på, sier Brusletto.

I intervjuet med lokalavisen, etterlyser han fleksibilitet og vilje hos byggherren til å skjære igjennom, slik at veien snarest mulig kan stå ferdig.