Contexo er rammet av koronavirus, og 36 ansatte på brakkeriggen i Askøy kommune er satt i karantene. Foto: Contexo

Entreprenør har fått koronasmitte på brakkerigg - 36 arbeidere satt i karantene

Entreprenøren Contexo har nå 60-70 prosent av sine ansatte i enten hjemmekarantene eller brakkekarantene. – Ulik karantenepraksis fra kommune til kommune gjør situasjonen svært krevende å håndtere, sier daglig leder i Contexo, Knut Brusletto.

Knut Brusletto er daglig leder i Contexo. Han anslår at entreprenørselskapet nå har 60-70 prosent av sine 110 ansatte i korona-karantene. Arkivfoto.

Entreprenøren Contexo bygger Fv213 Skiftesvik- Marikoven i Askøy kommune for Vestland fylkeskommune.

På brakkeriggen, som i dag huser 36 arbeidere, har en av arbeiderne fått påvist koronaviruset etter at han dro hjem til sin egen bopel i Gudbrandsdalen på grunn av sykdom.

Brakkeriggen til Contexo i Askøy ligger i et boligområde.

Nå har koronaviruset ført til full stopp i 100-millionersprosjektet og alle arbeiderne som er igjen  på riggen er nå satt i karantene frem til 17. mars.

– Den koronasmittede medarbeideren ble syk på jobb tirsdag i forrige uke, og var sengeliggende på brakkeriggen i en dag før han dro hjem. Han er nå frisk igjen, men nå har vi fått et nytt tilfelle med en person som har symptomer på brakka. Vedkommende holdes nå adskilt fra de andre, forklarer Knut Brusletto om situasjonen som har oppstått.

Han er frustert over det han mener er lite koordinert informasjon fra kommuneleger flere steder i landet.

– Mandag fikk jeg beskjed av kommunelegen i Askøy om at alle mine 36 ansatte som bor på brakkeriggen må forholde seg i ro inntil andre beskjeder blir gitt. Vi har mat og kokker på brakka, men frustrasjonen for oss og de ansatte er at vi ikke vet hva som skjer videre og hvor lenge de må være i ro. Og når vi snakker med andre kommunene der vi har rigger, så er praksisen annerledes. Vi savner noen nasjonale retningslinjer, fordi dette skaper stor usikkerhet for oss som bedrift. Skal vi permittere de ansatte? Og har man i det hele tatt lov å holde folk i karantene på en brakke i 14 dager? Det er mange uavklarte spørsmål, men ingen som kan gi svar, sier Brusletto.

Når Byggeindustrien snakker med Brusletto noen timer senere tirsdag, er han blitt litt klokere.

- Nå har vi fått beskjed om at de som er på brakka har karantene til 17. mars, men at dette kan endre seg dersom sykdomsbildet hos de ansatte endrer seg. Det er åpnet opp for at de som er på brakka kan loses hjem til sine egne boliger, men det gjelder kun dem som kjører egen bil. De som er avhengig av fly og offentlig transport for å komme seg hjem, kan ikke dra, sier Brusletto.

60-70 prosent av arbeidsstokken i karantene

Han anslår at 60-70 prosent av arbeidsstokken på totalt 110 medarbeidere nå sitter i enten hjemmekarantene eller i brakkekarantene.

– Men det ringer inn kommuneleger fra hele landet, så akkurat nå har jeg ikke helt oversikt over hvor mange jeg har igjen på arbeid. Det er dramtatisk for bedriften, for å si det rett ut. Jeg våknet opp til en fredfull dag i går, og nå befinner vi oss i en krisesituasjon uten å vite helt hva som rammer oss, sier Brusletto.

Kommunelege: Jobber med å få oversikt

Fungerende kommunelege Elisabeth Stura i Askøy kommune bekrefter overfor Byggeindustrien at anleggsarbeiderne på veiprosjetket i kommunen er satt i karantene.

Tidlig tirsdag sa hun til Byggeindustrien at de forstår bedriftslederens frustrasjon, og at de jobbet med å få oversikt over situasjonen.

– Vi er inne i en kartleggings- og beslutningfase nå, og kan ikke uttale oss om saken utover at arbeiderne som hører til brakkeriggen enn så lenge er satt i karantene. Foreløpig jobber vi med å få en oversikt over hvem som fyller Folkehelseinsituttets kriterier for anbefalt karantene, sier Elisabeth Stura og legger til:

– Vi har naturligvis forståelse for at entreprenøren ønsker raske svar, men vi har også en del andre problemstillinger knyttet til korona-viruset i vår kommune som vi må håndtere. Det ber vi om forståelse for, sier Elisabeth Stura.

Reiser fra prosjekt til prosjekt

De tre andre brakkene til Contexo ligger ved FV 33 Tonsåsen i Etnedal kommune, i Svelgen kommune og på Storefjell i Gol kommune.

Byggeindustrien har foreløpig ikke lyktes med å få kontakt med kommunelegene i disse kommunene.

– Vi har jo folk som reiser til fra prosjekt til prosjekt, og det vi opplever nå er at det er ulik praksis fra kommune til kommune. Noen blir oppringt fordi de står på en liste over folk de har vært i kontakt med, andre blir ikke oppringt. Noen får beskjed om å reise hjem, mens andre må være på brakka. Det er svært krevende å forholde seg til, sier Contexo-sjefen.

Vil ha klare nasjonale retningslinjer

Julie Brodtkorb i MEF vil ha klare retningslinjer. Arkivfoto

MEF-leder Julie Brodtkorb etterlyser nasjonale retningslinjer for næringslivet i en krevende og uoversiktlig situasjon.

– Vi opplever at det er flere som har kommet i denne problemstillingen bare i løpet av det siste døgnet. Det er spesielt utfordrende for bedrifter som har folk boende på brakke. Når de får ulike svar om hva de skal gjøre fra kommune til kommune, så blir det krevende. Det er speiselt vanskelig å finne svar på om man kan pålegge noen å bo på jobb, slik som har skjedd i Askøy kommune, sier Brodtkorb.

- Viktig med koordinert informasjon

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H). Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Byggeindustrien møtte kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) på et innspillsmøte i byggenæringen tirsdag.

Han sier følgende om Contexos og MEFs informasjons-frustrasjon:

– Det er Folkehelseinstiuttet som koordinerer informasjon ut til kommunelegene og så er smittevern delegert til kommunelegene etter lov. Jeg er helt enig at det er viktig med koordinert informasjon, og jeg opplever at helsemyndighetene sentralt gjør mye for å sørge for at det blir en enhetlig tilnærming til disse spørsmålene fremover, sier Astrup.

Men at korona-viruset vil få konsekvenser for bygg- og anleggsbransjen, er det et ingen tvil om, sier ministeren.

– Det kan føre til forsinkesler i byggeprosjekter, problemer med å skaffe innsatsfaktorer som produseres i andre land som er rammet, så her det mange ting som kan spille inn for hele samfunnet. Foreløpig er hoteller og flyselskaper hardest rammet, men dette vil slå inn også i andre bransjer, sier Nikolai Astrup til Byggeindustrien.

-