Entreprenøren Contexo AS har stoppet videre arbeid med fv. 33 ved Tonsåsen, etter beskyldninger mot Innlandet fylkeskommune om grovt å ha misligholdt sine betalingsforpliktelser. Arkivfoto: Contexo

Contexo trakk seg fra veikontrakt

Entreprenøren Contexo AS beskylder Innlandet fylkeskommune for grovt å ha misligholdt sine betalingsforpliktelser i forbindelse med anleggsarbeidet på fv. 33 ved Tonsåsen.

Innlandet fylkeskommune jobber med veien videre etter at entreprenøren hevet kontrakten om byggingen av fylkesvei 33. Dette kommer frem i en pressemelding fra Innlandet fylkeskommune.

Onsdag kveld ble det kjent at entreprenøren bak utbyggingen av fylkesvei 33 over Tonsåsen hevet kontrakten med Innlandet fylkeskommune. Da ble det full stans i arbeidet.

Byggeindustrien har vært i kontakt med daglig leder Knut Brusletto i Contexo, men han vil foreløpig ikke uttale seg om saken.

Men i en e-post til Oppland Arbeiderblad (OA) har Brusletto bekreftet dette:

– Contexo mener at Innlandet Fylkeskommune grovt har misligholdt sine betalingsforpliktelser over lang tid. Utover dette har jeg ingen kommentarer, skriver Brusletto.

Inviterer til et møte

Samferdselssjefen i Innlandet fylkeskommune, Aud Margrethe Riseng, sier til OA at de har besvart henvendelsen fra Contexo AS.

– Vi bestrider påstandene og inviterer dem til et møte om saken, sier Riseng.

Planen fremover blir å vurdere hva fylkeskommunen gjør. Riseng sier at vegen må stå ferdig før høsten og at om det skal være mulig, må fylkeskommunen gjøre nye anskaffelser.

– Anskaffelsene må gjøres riktig og etter offentlig regelverk, sier Riseng, som ønsker en løsning så fort som mulig.

Må vurdere veien videre

Riseng sier at de Innlandet fylkeskommune aller først må vurdere saken med sine jurister. Det må også vurderes om entreprenøren Contexo AS faktisk kan heve kontrakten.

– Jeg er i tvil om at de juridisk sett faktisk har mulighet til å heve kontrakten og avslutte arbeidet, sier Aud Riseng.

Det er en spesiell situasjon for Innlandet fylkeskommune. Deres ansatte som jobber med denne saken, har vært på ferie, ifølge OA.

– Men fra og med mandag skal vi vurdere hva vi gjør videre, og i løpet av uka skal vi få til et møte med Contexo, sier Riseng.

Skulle ferdigstilles 1. juli

Arbeidet på fylkesvei 33 begynte i mai 20128. Det er snakk om en strekning på 10 kilometer med utbedret vei, og en kilometer med ny vei på Bjørgo i Nord-Aurdal kommune. Prosjektet skulle etter kontrakten stå ferdig 1. juli 2020.

Prosjektet er beregnet å koste 330 millioner kroner. Cirka 160 millioner skal dekkes av bompenger, mens fylkeskommunen bevilger omtrent 170 millioner kroner.