Den nye basen (til høyre) og det rehabiliterte bygget. Foto: CHCFlorø og basen sett fra lufta under byggeperioden. Foto: CHCRedningshelikopter-pilot løytnant Linn Elise Goos Rølvåg fra 330 skvadronen. Illustrasjonsfoto: Thorbjørn Kjosvold/ForsvaretNorges nye redningshelikopter, AW 101-612. Foto: Forsvarsbygg

Consto overleverte ny helikopterbase i Florø

Entreprenør Consto har overlevert ny base for Redningshelikoptertjenesten i Florø til Forsvarsbygg.

Forsvarsbygg startet arbeidet med et nytt basebygg, samt rehabilitering av det gamle, i desember 2020. Nå er bygget overlevert fra entreprenør, skriver Forsvarsbygg i en pressemelding fredag.

Kontraktsparter og entreprenør var Consto AS. Inntil de nye redningshelikoptrene er på plass, driftes redningshelikoptertjenesten på Florø av CHC Helikopter Service AS (CHC).

– Et samfunnsmessig viktig prosjekt; alle har et forhold til redningshelikoptertjenesten. De står på vakt for oss alle, døgnet rundt og året rundt, summerer totalprosjektleder Svein Rune Skauge i Forsvarsbygg.

Forsvarsbygg planlegger, bygger og drifter basene for Redningshelikoptertjenesten, på oppdrag av Justis- og beredskapsdepartementet. Prosjektet kalles NAWSARH, en forkortelse for Norwegian All Weather Search and Rescue Helicopter.

I Florø har Forsvarsbygg oppført en helt ny verksteddokk, samt rehabilitert det tidligere tilstedevaktbygget.

– Vi skal også byggmessig drifte den nye basen som også inneholder kontorer, administrasjon og tilstedevakt. Byggearbeidet er gjennomført mens det var full operativ drift. Det stilte store krav til god planlegging, logistikk og sikkerhet, men sammen med CHC har vi fått det til, sier Skauge i pressemeldingen.

– Jeg vil dessuten rose CHC, NAWSARH prosjektet, Avinor i Florø, redningshelikoptertjenesten og Luftforsvaret. De har vært utrolig smidige, løsningsorienterte og lette å samarbeide med. Jeg er derfor glad for at vi sammen har fått dette til, legger Skauge til.

De nye basene på Ørland, Sola, Rygge og Banak flystasjoner er allerede oppført og tatt i bruk. På Sola er det bygget et ledelsesbygg for 330 Skvadronen. Dette er også et anlegg for trening og sertifisering av Luftforsvarets personell på nye helikoptrene. Til sammen er det så langt omsatt for cirka 1,2 milliarder kroner i bygg og anlegg for de nye helikoptrene, skriver Forsvarsbygg.