Consto Øst har fått oppdraget med å bygge 42 omsorgsleiligheter og fire hybler for Fram Eiendom ved Østerås i Bærum.

Consto Øst bygger omsorgsleiligheter i Bærum

Consto Øst har signert avtale med FRAM Eiendom-selskapet Eiksveien 110 AS om å bygge omsorgsleiligheter med tilhørende utearealer og vinterhage.

Ifølge en pressemelding fra entreprenøren er prosjektet et nybygg som består av 42 omsorgsleiligheter og fire hybler. Det skal oppføres ved siden av eksisterende Solbakken bo- og behandlingssenter, som ligger like ved Østerås stasjon, som er endeholdeplass på Røabanen. Bygget er på fem etasjer med kjeller, og har et totalareal på cirka 4.000 kvadratmeter.

Det skal etableres et geoenergianlegg med brønnpark for energi til oppvarming. De nye omsorgsboligene skal knyttes sammen med eksisterende bygg i underetasjen, og ny heis og glassgård i det eksisterende bygget.

Byggestart blir i april 2021, og bygget skal stå ferdig i september 2022.

- Vi er godt fornøyd med at vi fikk oppdraget med å bygge disse omsorgsleilighetene, og ser frem til et godt samarbeid med FRAM Eiendom, heter det i en uttalelse fra Consto Øst.