Illustrasjon: Consto
Illustrasjon: Consto

Consto fikk sin nest største kontrakt noensinne

Consto og Nexans har inngått kontrakt om bygging av ny fabrikk for Nexans i Halden.

Prosjektet omfatter bygging av nye produksjonslokaler på til sammen 30.000 kvadratmeter samt et 140 meter høyt tårn for kabelproduksjon, skriver Consto i en pressemelding.

- Dette er det nest største prosjektet som Consto har kontrahert noensinne. Den siste tiden har vi rettet fokus mot industrinæringen. Dette prosjekteter helt i tråd med Constos satsing på industri., sier administrerende direktør i Consto-konsernet, Hans Kristian Seterlund i meldingen.

- Hvor stor er kontrakten?

- Det ønsker vi ikke å oppgi, svarer kommunikasjonssjef Lena Glosemeyer Fangel i Consto til Byggeindustrien.

 Constos tre selskaper Consto Eide, Consto Anlegg Øst og Consto Anlegg Sør skal i fellesskap bygge den nye fabrikken, som skal føres opp ved siden av det eksisterende fabrikkanlegget til Nexans i Halden.

Partene har vært gjennom en komprimert samspillsfase før jul der løsninger ble prosjektert. Prosjektet går nå over i en samspillsfase for selve byggingen. De fysiske arbeidene er allerede i gang, og bygget skal stå ferdig innen fjerde kvartal 2023.

- Vi er svært glade for tilliten vi er blitt gitt. Prosessen med Nexans er god, og vi ser frem til det videre samarbeidet, sier Anders Kristiansen, daglig leder i Consto Eide i meldingen.