HauCon er en av leverandørene som har stoppet vareleveranser til Follobanen-entreprenøren Condotte i påvente av at utestående beløp skal komme på konto. De ønsker mer informasjon og garantier. Foto: Sindre Sverdrup Strand

Vareleveransene stopper opp til Follobanen

Flere byggevareleverandører har stoppet å levere til Condotte på Follobanen. Det har gått utover driften, bekrefter Bane NOR.

Byggeindustrien har vært i kontakt med kilder på Follobane-prosjektet som opplyser at flere leverandører nå har valgt å stoppe helt opp med byggevareleveringer til Condotte på grunn av den uvisse økonomiske situasjonen italienerne befinner seg i.

Byggeindustrien er også kjent med at store underleverandører ikke lenger leverer på annet enn forhåndsbetalinger i prosjektet.

En av leverandørene som har gått til steget å stoppe helt opp med leveransene er HauCon AS. De har blant annet levert armeringstilbehør og flere spesialprodukter til vanntetting på prosjektet.

Daglig leder Jon Berle i HauCon AS. Foto: HauCon

- Vi har valgt å stoppe opp leveransene inntil videre. Bakgrunnen for det er naturligvis usikkerheten rundt Condotte, men også fordi vi har i underkant av en million kroner utestående. Men vi leverer fortsatt til underentreprenører på prosjektet, sier daglig leder Jon Berle i Haucon til Byggeindustrien.

En annen kilde tett på prosjektet sier følgende om konsekvensene av stoppen av byggevarer:

- Når varetilgangen stopper opp, så stopper også prosjektet opp av seg selv.

- Har hatt godt inntrykk av Condotte

HauCon AS har i løpet av prosjektet levert varer for flere millioner til Condotte. Berle understreker at de ikke har lukket døren til entreprenøren for godt.

- Vi har hatt et godt forhold til dem, og har oppfattet Condotte som en veldg profesjonell og ryddig aktør frem til nå. Vi håper jo at de klarer å rydde opp og at pengene kommer inn. Da vil vi også fortsette leveransene, sier Berle.

Har betydelig med egenkapital

Men enn så lenge skaper uvissheten rundt fremtiden til entreprenøren for stor usikkerhet til at Berle og HauCon er villige til å fortsette.

- Heldigivis har vi holdt på i mange år og vi har bygd opp betydelig med egenkapital. Vi tåler en knekk og for oss er det ikke livstruende. Vi trenger heller ikke å permittere folk som en følge av dette. Men det er klart det er sure penger, sier Berle.

Bane NOR: - Pågår langt mindre arbeid nå

Bane NORs kommunikasjonsrådgiver Nina Aasmundsen bekrefter overfor Byggeindustrien at stopp i vareleveranser allerede har fått konsekvenser for Follobane-prosjektet.

- Det er dette vi jobber med å finne løsninger på nå. Vi har ikke full oversikt over hvor stor del av anlegget som ikke er i drift, men vi har fått beskjed om at det pågår langt mindre arbeid nå. Men det pågår fortsatt noe, sier Aasmundsen til Byggeindustrien torsdag ettermiddag.