CEEQUAL i ferd med å vinne terreng innen infrastrukturmarkedet

Tirsdag åpnet landets første CEEQUAL-sertifiserte veistrekning med E16 Bagn-Bjørgo. Det blir ikke den siste.

Innen bygg-sektoren har vi Norge hatt flere sertifiserings – og merkeordninger som skal vise frem klimavennlige og sunne prosjekter, blant annet gjennom BREEAM-NOR, Svanen og Miljøfyrtårns-ordningen. Ikke minst har vi sett at mange ønsker å benytte seg av BREEAM-ordningen. Først ble dette tatt i bruk i næringsbygg, men vi ser at en rekke boligprosjekter også har begynt å ta bruk sertifiseringen. Det er ikke slik at boligkjøperne i stor grad krever dette av sine boliger, foreløpig - men det vil komme – og noe frem i tid vil det ikke være mulig å bygge eller selge boliger som ikke kan vise til og dokumentere en grad av bærekraft bygget inn i seg. Boligkjøperne vil ikke ønske å kjøpe boliger som ikke kan vise til gode klimaløsninger – og det kan dessuten bli vanskeligere og dyrere å få lån til ikke-bærekraftige prosjekter. Flere banker og finansinstitusjoner vil i tiden fremover også i stadig større grad premiere grønne lån – eller da straffe de som ikke velger å ta et ansvar for å bygge mest mulig grønt.

Innen anleggsektoren har vi også de senere årene sett en stadig økende grad av fokus på å bygge grønt. Dette har kommet som pålegg fra byggherrer – men dette er også noe som delvis er ønsket fra og jobbet med av entreprenørene og rådgiverne. Dette er noe både Statens vegvesen, Nye Veier og Bane NOR - samt en rekke andre offentlige aktører har ønsket å sette fokus på - og noe de nå gjør i stadig økende grad. Det er selvsagt både positivt, men også helt nødvendig. Det er liten tvil om at tung anleggsdrift påvirker miljøet – og et svært anleggsprosjekt har et betydelig fotavtrykk. Tirsdag åpnet det som skal være landets første CEEQUAL-sertifiserte veistrekning gjennom E16 Bagn-Bjørgo i Valdres i regi av Statens vegvesen. Prosjektet fikk toppscore hos CEEQUAL.

CEEQUAL er en klassifiseringsstandard for bærekraft i anleggsbransjen på samme måte som BREEAM er utbredt i byggsektoren. Det finnes CEEQUAL-sertifiserte anleggsprosjekter i Norge – men det skal ikke være noen veiprosjekter som er godkjent før Bagn-Bjørgo-prosjektet. Men det vil bli flere. Miljøsertifiserte anleggsprosjekter er noe som definitivt vil komme mer og mer. Byggherrene vil kreve dette i større omfang enn vi har sett frem til nå – og det vil gå raskt i perioden fremover. Det vil naturligvis være en prosess som vil gå gradvis, men det vil skje mer de neste par årene enn vi har sett de siste 20 årene innen dette feltet. Her er det selvsagt viktig at bransjen henger seg på – noe flere aktører har gjort allerede. Skanska er blant virksomhetene som har stukket hodet lengst frem innen dette feltet og har blant annet jobbet for å få CEEQUAL inn i markedet.

Det er flere forhold som har blitt trukket frem innen miljøvennlig anleggsdrift den senere tiden. Mye av dette har blant annet omfattet en elektrifisering av anleggsmaskinene, og bruk fossilfrie utslippsfire bygg- og anleggsplasser. Dette er selvsagt veldig bra. Men skal man få på plass tiltak og løsninger som virkelig monner må man også tenke annerledes og se mer på hvordan man bygger og hva man bygger. Ikke minst må man se enda mer på hvilke valg som tas før gravemaskinene settes inn. Få ting er så viktige som valget av trasé er for klimaavtrykket. Dette kan få enorm innvirkning på de totale klimautslippene - og dermed også være med på å sikre en effektiv drift.

Det er viktig å fokusere på de riktige tingene – og ikke de tingene som kanskje klinger best i en åpningstale eller som er lette å selge inn i et medieoppslag. Dette omfatter tidlig involvering og at man bruker kunnskapen som finnes i hele verdikjeden – og at denne kunnskapen brukes så tidlig som praktisk mulig.