Foto: NTB Scanpix

Byrådet vil femdoble bompengene på dager med høy forurensning

Byrådet i Oslo vil femdoble bompengene på dager med høy forurensning. Men først må det Frp-styrte Samferdselsdepartementet gi grønt lys.

– Vi håper ikke det blir nødvendig å iverksette dette akuttiltaket. Men når vi vet at 185 mennesker dør for tidlig på grunn av luftforurensing, må vi ha muligheten til å beskytte helsa til byens innbyggere dersom luftforurensingen blir akutt helseskadelig, sier Oslo-byråd for miljø og samferdsel Lan Marie Nguyen Berg (MDG).

Femdoblingen av bompengesatsene gjelder både diesel- og bensinbiler. Byråden understreker at en femdobling kun vil være aktuelt å ta i bruk når målinger viser høye og helsefarlige verdier av nitrogendioksid i lufta over flere dager. Sist vinter opplevde Oslo en slik periode over fire dager, mens vi må tilbake til 2011 for å finne tilsvarende høy luftforurensning.

Må godkjennes

Saken skal formelt avgis av byrådet i Oslo neste uke, og sendes til bystyret for behandling. Et tilsvarende vedtak må fattes av fylkestinget i Akershus før en felles søknad må godkjennes av Samferdselsdepartementet.

Fylkesordfører Anette Solli (H) i Akershus uttrykte forståelse for de høye bompengesatsene i et intervju med NRK fredag.

– Samtidig er dette et ganske heftig tiltak, så det er viktig for meg at dette blir innført når meteorologene er sikre på at situasjonen inntreffer og ikke basert på et mer generelt langtidsvarsel, sier Solli.

Hun liker forslaget langt bedre enn det generelle dieselforbudet som byrådet har åpnet for, og som er kritisert fra flere hold. Et tredje akuttiltak er å stenge parkeringsplasser.

Bergen

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) er i USA og har ikke besvart NTBs henvendelser. Femdobling av bompengene er også på trappene i Bergen , der datokjøring og tidsdifferensierte bompenger allerede er innført for å få bukt med høy luftforurensning.

Lan Marie Nguyen Berg sier hun forstår at de høye takstene vil føles som en «ulempe for mange mennesker». Femdobling av beredskapstakstene innebærer en takst på 160 kroner for lette biler, og 480 for tunge biler.

Elbilene kjører gratis som før. Det forventes en reduksjon i biltrafikken på om lag 27 prosent som følge av beredskapstakster.

– I et historisk perspektiv er dette absolutt noe å juble for. Dette er et av de strengeste tiltakene man noensinne har varslet, og det er veldig modig gjort, sier assisterende generalsekretær Bo Gleditsch i Astma- og allergiforbundet til VG.

Kollektivtrafikk

NAF er mer kritisk og forutsetter at byrådet nå legger opp til flere innfartsparkeringer og skyttelbuss som kan frakte bilistene inn til sentrum på dager da bompengene femdobles.

– Dersom det bare blir vondt og vanskelig, så tror jeg noen kommer til å betale, koste hva det koste vil. Derfor er det viktig at byrådet tilrettelegger for trafikantene, slik at det lar seg gjøre å parkere bilen, sier kommunikasjonssjef Inger Elisabeth Sagedal i NAF til NRK.

Administrerende direktør Jon H. Stordrange i NHO Transport sier til NTB at politikerne må sørge for å øke kollektivtilbudet og sette inn flere busser for å ta av for økt pågang, noe Nguyen Berg bekrefter at byrådet har planer om.