<p>Kjededirektør Petter Knutsen og administrerende direktør Knut Strand Jacobsen i Byggmakker Handel. Foto: Jørn Hindklev</p>Kjededirektør Petter Knutsen foran ny visning av terrassegulv som nå introduseres for Byggmakkerforhandlerne. Foto: Jørn HindklevByggmakker Forum 2020. Foto: Jørn HindklevByggmakker Forum 2020. Foto: Jørn HindklevByggmakker Forum 2020. Foto: Jørn HindklevByggmakker Forum 2020. Foto: Jørn HindklevByggmakker Forum 2020. Foto: Jørn HindklevByggmakker Forum 2020. Foto: Jørn HindklevByggmakker Forum 2020. Foto: Jørn HindklevByggmakker Forum 2020. Foto: Jørn HindklevByggmakker Forum 2020. Foto: Jørn HindklevByggmakker Forum 2020. Foto: Jørn HindklevByggmakker Forum 2020. Foto: Jørn HindklevByggmakker Forum 2020. Foto: Jørn HindklevByggmakker Forum 2020. Foto: Jørn HindklevByggmakker Forum 2020. Foto: Jørn HindklevByggmakker Forum 2020. Foto: Jørn HindklevByggmakker Forum 2020. Foto: Jørn HindklevByggmakker Forum 2020. Foto: Jørn HindklevByggmakker Forum 2020. Foto: Jørn HindklevByggmakker Forum 2020. Foto: Jørn HindklevByggmakker Forum 2020. Foto: Jørn HindklevByggmakker Forum 2020. Foto: Jørn HindklevByggmakker Forum 2020. Foto: Jørn HindklevByggmakker Forum 2020. Foto: Jørn Hindklev

Byggmakker samlet 2.000 på The Qube - rigger seg for vekst etter konsolidering

Torsdag og fredag samlet Byggmakker nærmere 2.000 deltakere og på The Qube på Gardermoen i det som er selskapets største årlige samling for ansatte, proffkunder og leverandører.

Byggmakker ser på et offensivt blikk på 2020 etter å ha vært gjennom en periode med konsolidering. I 2018 ble de tidligere medlemsbedriftene Skattum og Gipling som kjent kjøpt opp.

Administrerende direktør Knut Strand Jacobsen i Byggmakker Handel fastslår at byggevarekjeden nå har sikret seg et evighetsperspektiv på driften og kan fokusere på langsiktige utviklingstiltak som vil styrke kjeden betydelig.

– Vi har bare sett begynnelsen av samordning og synergier som vil gi betydelige kundefordeler i årene som kommer, både for medlemseide- og egeneide byggevarehus, sier han.

Overskudd som forventet

For 2019 rapporterer Byggmakker om et overskudd på linje med forventningene.

Byggmakkers totale omsetning hadde vekst i omsetningen i de tre første kvartalene av 2019, men et svakt marked i Q4 fjerde kvartal resulterte i et noe lavere salg i 2019 (-1,4%) målt mot 2018.

– Samtidig leverte det tidligere Gipling-selskapet sitt beste resultat noensinne i 2019, til tross for lite drahjelp fra markedet og nødvendige omstillingsprosjekter i flere av butikkene. Opptak og tilpasninger med oppkjøpte butikker på Fosen var del av dette. Stjernen i regionen var vår største Byggmakker i Trondheim som hadde en betydelig omsetningsvekst på over prosent i 2019, sier kjededirektør Petter Knutsen i en melding fra Byggmakker.

Ifølge Knutsen ble det tidligere Skattum-selskapet sitt driftsresultat svakere enn forventet.

– En særskilt nedgang i markedet i Hedmark og Hordaland er viktige årsaker, men også vesentlige omstillinger i driften. Året inneholdt ulike kostnadsdrivende endringer som for eksempel flytting av enkelte butikker der vi opplevde enkelte forsinkelser og opptak av nye oppkjøpte butikker i Rogaland. Nå er dette grovarbeidet tilbakelagt og nytt grunnlag for vekst er lagt, fastlår han.

Lønnsomheten er bedret

Byggmakker opplyser at det i løpet av de to siste årene blitt gjort vesentlige tiltak for å styrke Byggmakker og for å bedre lønnsomheten i Keskos norske virksomhet totalt sett. Det totale salget for Kesko Norge i 2019 var på 6,54 milliarder kroner, en økning på 2,9 prosent fra 2018. Byggmakkers totale kundeomsetning i 2019 var 4,8 milliarder kroner eks. mva.

– Vi har begynt å se effekten av forbedringstiltakene i slutten av 2019, og vi jobber videre i første halvår av 2020 for å fullføre påbegynte prosesser som vil bedre lønnsomheten. Vi ser lyst på 2020 og er trygge på at de den jobben som gjøres vil bidra til å styrke lønnsomheten i årene som kommer, sier Jacobsen.

Byggmakker satser nå hardt på digitale løsninger. Det kan du leser mer om i Byggeindstrien nummer 3 2020.