Illustrasjonsfoto.

Byggevaresalget fra industrien gikk opp med 13,9 prosent

Det innenlandske mars-salget av byggevarer fra industrien endte sterkt opp med 13,9 prosent sammenlignet med samme periode i 2018.

Den sene påsken i år er en medvirkende årsak, selv om antallet salgsdager kun er økt med én dag, melder Byggevareindustrien på sine nettsider. I fjor var det 20 salgsdager i mars, mens det var 21 salgsdager i 2019.

Kategorien "øvrige byggevarer" hadde sterkest utvikling med cirka 15 prosent vekst, mens trebaserte og betongbaserte produkter hadde en noe svakere utvikling med økning på cirka 12 prosent.

- Akkumulert har vi en økning på 7,3 prosent i forhold til 2018, men det er først når april er unnagjort at vi kan ha et fullgodt bilde per 1. tertial. Ser vi på 1. kvartal så er 2019 nå på nivå med det sterke starten på året vi hadde i 2017, melder Byggevareindustrien.

Du kan lese hele statistikken her.