Bygger nytt vikingtidsmuseum

 Et nytt vikingtidsmuseum skal bygges på Bygdøy, opplyser kunnskapsministeren. En åpen arkitektkonkurranse skal lyses ut og vinneren kåres i mars 2016.

– Visjonen for et nytt vikingtidsmuseum på Bygdøy er å skape et globalt ledende senter for formidling av kunnskap om vikingtiden. Jeg håper at både norske og utenlandske arkitektfirmaer kaster seg over denne muligheten til å finne den beste løsningen for verdens viktigste vikingsamling, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding.

Verdens viktigste vikingesamling

Ingen annen epoke i Norges historie har hatt så stor nasjonale og internasjonal betydning som vikingtiden. Norge, og da særlig Kulturhistorisk museum som er en del av Universitetet i Oslo, har de rikeste arkeologiske samlingen fra vikingtiden i verden. Oseberg- og Gokstadskipet er verdens best bevarte vikingskip. Sammen med de rike treskjærerarbeidene fra Osebergfunnet, vikinghjelmen fra Gjermundbufunnet og gullskatten fra Hoen, løfter de samlingen opp på et nivå som ikke finnes noe annet sted.

– Målet med dette prosjektet er å bevare samlingen og sikre kommende generasjoner tilgang til kulturhistorisk kunnskap om vikingtiden, sier Røe Isaksen.

Arkitektenes oppgave

Arkitektene må ta hensyn til flere krav, mål og visjoner. Blant annet:

Finne løsninger som sikrer og bevarer vikingtidssamlingen for kommende generasjoner på en museumsfaglig forsvarlig måte, og som skaper gode visningsforhold for publikum.

Sikre arkitektonisk kvalitet og uttrykk som gjenspeiler anleggets betydning.

Finne gode miljøløsninger som legger til rette for å begrense museumsanleggets totale miljøbelastning.

Finne løsninger som kombinerer det gamle og det nye bygget på en god måte.

Veien videre

KD har gitt Statsbygg oppdraget med å lage et program for en åpen arkitektkonkurranse. Programmet ligger på Statsbygg hjemmeside: www.statsbygg.no/vikingtidsmuseet

Hele anlegget, inkludert nybygget, vil være om lag 13 000 kvadratmeter. Det er tre ganger større enn det eksisterende museet på Bygdøy. Byggekostnadene vil først bli klarlagt når det endelige prosjektet foreligger. Konkurranseperioden går frem til desember og vinnerne kåres i mars 2016. Etter planen skal forprosjektet og kvalitetssikringen være ferdig høsten 2017.