Bygg21 inviterer til å fange tidstyver i plan- og byggesak

Bygg21 leverte i forrige uke forslag om effektivisering av plan- og byggesak til Jan Tore Sanner. Tirsdag diskuterer bransjen og myndighetene forslagene på Bygg21-frokost på Sentralen.

Rapporten Bygg21 overleverte til kommunalministeren har fått navnet ”Enkle grep – raskere fra behov til bygg”. Formålet med rapporten er å gi innspill til effektivisering av plan- og byggesaksbehandling. Grepene Bygg21 foreslår er:

- Halvér antall plannivåer, fra fire til to

- Sørg for forutsigbare og realiserbare rekkefølgebestemmelser

- Forenklet og automatisert byggesaksbehandling via Altinn.

Felles for forslagene er at de vil redusere tidsbruken, øke forutsigbarheten og redusere detaljeringsgraden i plan- og byggeprosjekter.

Rapporten kan leses her.

Ønsker du å delta i diskusjonene rundt forslagene, kan du bli med på det åpne frokostmøtet, som foregår på møteplassen Sentralen i Kvadraturen. Frokost serveres fra 8.00 og arrangementet varer fra 8:30 til 10.00. 

På frokostmøtet treffer du:

Christian Joys: Rådgiver og partner i ProBiz. Christian Joys er en av landets mest kjente utviklere og byplanleggere. Det er ikke uten grunn at han kalles "mannen bak Nydalen"

Christine Grape: Leder i Grape arkitekter og en ambassadør for kvalitet og bærekraft. Christine Grape har lang og bred erfaring i å realisere prosjekter fra idé og behov, via søknadsprosesser, til ferdig bygg.

Stig Bech: Partner og eiendomsadvokat i BA-HR og nestleder i Bygg21s styre. Stig Bech er en av landets fremste eiendomsadvokater og en aktiv forkjemper for gode prosesser, som leder fram til gode bygg.

Mona Ingebrigtsen: Administrerende direktør i Oslo Areal, et av de større eiendomsselskapene i Norge. Mona Ingebrigtsen har et helhetlig blikk på byggeprosesser, jobber aktivt for å fremme innovative løsninger i næringen og blir hyppig nevnt som en av landets fremste eiendomsutviklere.

Morten Lie: Direktør i Direktoratet for byggkvalitet (DiBK), som forvalter regelverket som danner rammene for alt byggeri i landet vårt.

En uavhengig redaksjon, bestående av representanter fra både næring og myndighet har utarbeidet rapporten.