Sverre Tiltnes (t.v.) overrekker prisen til Morten Lie.

Bygg21 har tildelt «Beste praksis»-pris til Morten Lie

- I anledning av at Morten Lie sluttet som direktør for Direktoratet for Byggkvalitet 30. september har Bygg21 anerkjent den praksis som Morten Lie har markert som leder av DiBK, sier direktør Sverre Tiltnesi Bygg21.

- Mortens evne til samarbeid med bygge- og eiendomsnæringens mange virksomheter og organisasjoner har vært avgjørende for dialog og godt samspill med bygningsmyndighetene. Morten Lie setter standard for relasjonskompetanse som danner forbilde for myndighetenes ledere så vel som næringens- og byggeprosjektenes ledere, legger Tiltnes til.

I diplomet som ble overrekt på DiBK avslutningsarrangement for gamlesjefen heter det:

«Morten Lie har siden 2009 bygget sterke og tydelige relasjoner mellom Direktoratet for byggkvalitet og norsk bygge- og eiendomsnæring. Som leder av DiBK har Morten vært åpen mot alle, respektert og lyttet til råd og innspill, og ikke minst respektert næringens rolle uten å gi avkall på egen integritet som bygningsmyndighetenes fremste representant. Morten Lie en næringen respekterer og lytter til.

Morten Lie har som leder av DiBK og før den tid vært en av bygg- og eiendomssektorens viktigste fastpunkt for utvikling og bruk av Building Information Modeling. Strategisk kløkt er kombinert med stor innsikt i praktisk bruk av BIM for effektive og digitale løsninger for design, konstruksjon og drift av bygninger. En av disse anvendelsene er materialisert i Fellestjenester Bygg og utviklingen av digitale plan- og byggesaker.

Morten Lie har brukt og delt beste praksis til beste for samspillet mellom bygge- og eiendomsnæringen og bygningsmyndighetene. Morten Lie har vært en drivende kraft for digitalisering i bygge- og eiendomsnæringen.»